Danske Bioanalytikere forbereder seg på storkonflikt

Danske Bioanalytikere, streikeklare medlemmer.

"Det handler om lønnen". Danske bioanalytikere markerer seg med plakater på et av fagbevegelsens arrangementer. Foto: Privat

Aktuelt

Danske Bioanalytikere forbereder seg på storkonflikt

Streik og lockout i offentlig sektor kan lamme store deler av samfunnet etter påske.

Publisert

Endret

Danske Bioanalytikere har varslet streik for 10 - 15 prosent av sine 6500 medlemmer. 30 arbeidsplasser i staten og de danske regionene vil bli rammet av bioanalytikernes streik, skriver fagforeningen på sine nettsider.

Det kan gå mot storstreik i offentlig sektor hvis ikke riksmekleren (forligsmanden) kan få partene til å komme til enighet. Sykehus, skoler og offentlige kontorer vil bli rammet fra og med 4. april, hvis lærere, bioanalytikere, sykepleiere, leger og flere andre grupper går til streik. Over 60 000 arbeidstakere er tatt ut.

«Stenger» offentlig sektor ved konflikt

Arbeidsgiverne i staten, regionene og kommunene har svart med å varsle lockout av hele 440 000 offentlig ansatte fra og med 10. april. Trusselen om å utestenge en stor del av landets offentlig ansatte fra arbeidsplassene har skapt sterke reaksjoner blant fagorganiserte.

Konflikten står om lønn. Arbeidstakerne mener de har vist moderasjon i flere år, og vil nå ha et løft.

Sist Danske Bioanalytikere var i streik var i 2008. Streiken varte i to måneder, og omfattet til sammen 75 000 offentlig ansatte. Kravet var da 15 prosent lønnsøkning. Det endte med en avtale om 13,3 prosent over tre år.

Vil du følge utviklingen i konflikten? Danmarks radio har lagd denne samlesiden med artikler.

Kilder: Danske bioanalytikere, Fri Fagbevegelse, Dagens Næringsliv, Altinget, Danmarks Radio