Bioingeniører fikk i snitt 2,9 prosent lønnsøkning

Illustrasjonsfoto: iStockphoto / gretheB

Aktuelt

Bioingeniører fikk i snitt 2,9 prosent lønnsøkning

Publisert

Endret

Gjennomsnittlig månedslønn for norske bioingeniører steg fra 39 900 til 41 040 kroner fra 2016 til 2017, opplyser Statistisk sentralbyrå. Det er en lønnsøkning på 2,9 prosent.

Med månedslønn menes summen av avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtid er ikke medregnet. Ansatte i både privat og offentlig sektor er inkludert. Det kan være store lønnsforskjeller internt i yrkesgruppene.

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte i Norge steg fra 43 300 til 44 310 kroner. Det er en økning på 2,3 prosent fra 2016 til 2017.

Sykepleiere hadde i 2017 en gjennomsnittlig månedslønn på 43 160 kroner. Det er 1060 kroner mer enn året før, en økning på 2,5 prosent.

Radiografer hadde i samme periode en økning fra 40 400 kroner til 41 870 kroner, opp 3,6 prosent.

Fysioterapeuter hadde i 2016 en gjennomsnittlig månedslønn på 39 100 kroner. Året etter hadde den økt til 40 160 kroner, opp 2,7 prosent.

Stikkord:

Lønn