Nystartet forening for molekylærpatologi inviterer bioingeniører

Fagmiljøene innen molekylærpatologi samler seg i Norsk forening for molekylærpatologi (NFMP). Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Nystartet forening for molekylærpatologi inviterer bioingeniører

Organiserer seg for å fremme fagets utvikling.

Publisert

Endret

Fagmiljøene innen molekylærpatologi samler seg i Norsk forening for molekylærpatologi (NFMP). Foreningen er tilknyttet Den Norske Patologforening (DNP), og skal fremme molekylærpatologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling. Alle som jobber med eller har interesse for dette tverrfaglige feltet, er invitert til foreningens første årsmøte i Oslo 15. november.

I invitasjonen, som er publisert på DNPs nettsider, skriver den nye foreningen at det er økende behov for samarbeid knyttet til for eksempel felles standarder innenfor kvalitetssikring av molekylære metoder.

NFMP peker også på behov for samarbeid om akkreditering, å ta i bruk nye molekylære analyser inklusive next generation sequencing (NGS), nasjonale retningslinjer for bruk, rapportering og takster av molekylære funn, samt å ha en kanal for løpende dialog med kliniske miljøer og regulerende myndigheter.

Les mer om den nye foreningen og deltakelse på oppstartsmøtet.

Interessert i patologifagets utvikling? Her finner du mer om det temaet:

Digital patologi: Ut med mikroskopene - inn med skannerne

Stikkord:

Patologi