Nye tall: Betydelig økning av sjelden resistens

E. faecalis

Linezolidresistent E. faecalis (bildet) og E. faecium er fortsatt sjeldent i Norge, men forekomsten økte betydelig i 2016, melder Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Nye tall: Betydelig økning av sjelden resistens

I fjor ble det rapportert om ti tilfeller av linezolidresistente enterokokker i Norge. Det er like mange som i hele perioden 2012 - 15.

Publisert

Endret

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) skriver på sine nettsider at laboratoriene må være oppmerksomme på utviklingen, selv om slik resistens fortsatt er sjelden i Norge.

Linezolidresistente enterokokker (E. faecalis og E. faecium) ble funnet for første gang i Norge i 2012. Hittil har resistens som følge av mutasjoner hos bakteriene vært vanligst, men det er også funnet overførbare resistensgener. I fjor hadde fem E. faecalis-isolater optrA-gen, som lar bakterien pumpe ut antibiotika (efflukspumpe), opplyser K-res.

TEMA: Antibiotikaresistens

Ny samleside med artikler og temautgaver om resistens.

"Sykehusbakterie"

Enterokokker spres lett i helseinstitusjoner, og personer med betydelig svekket infeksjonsforsvar er mest utsatt for alvorlig infeksjon, skriver Folkehelseinstituttet.

Linezolidresistente enterokokker er motstandsdyktige mot antibiotika som tas i bruk når stafylokokker og enterokokker er resistente mot vanlige førstehåndsmidler.

Infeksjon og bærertilstand med linezolidresistente enterokokker er meldingspliktig til MSIS.

Stikkord:

Antibiotikaresistens, Mikrobiologi