Ny avtale skal sikre rask levering av prøver – men prisen øker

Konvolutter med prøver

Kutt i postgangen har ført til at pasientprøver, som disse til Hormonlaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, kan komme for sent frem. Men nå er en ny avtale om hurtig prøvetransport på plass. Arkivfoto: Camilla Wiik

Aktuelt

Ny avtale skal sikre rask levering av prøver – men prisen øker

Ved nyttår avvikles A-post. En ny transportordning skal sørge for at legekontorenes prøver likevel kommer frem til sykehuslaboratoriene i tide.

Publisert

Endret

Sykehusinnkjøp HF har forhandlet frem en avtale med Posten Norge AS. Etter nyttår kan prøver til laboratoriene sendes som «Bedriftspakke ekspress over natten». Ifølge en pressemelding fra Sykehusinnkjøp fører avtalen til at helsevesenet ikke får noe dårligere tilbud når A-post forsvinner. Avtalen sikrer, ifølge Sykehusinnkjøp:

  • Rask levering av prøvene, uavhengig av hvor i landet de er tatt.
  • Utkjøring også på lørdager.
  • Samme pris for sendingene overalt i landet.

Anslår 30 millioner i kostnadsøkning

- Det har vært viktig for oss å få denne avtalen på plass i god tid før nyttår. Posten skal nå levere laboratorieprøver til et fornuftig prisnivå, noe vi er godt fornøyd med, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp i en pressemelding.

Sykehusinnkjøp vil ikke fortelle hva prisen på den nye ordningen er, og viser til at det er et forhold mellom selger og kjøper. Innkjøpsorganisasjonen skriver at «avtalen sikrer at sykehusene kan begrense sine kostnadsøkninger når A-postordningen avvikles».

I forslaget til statsbudsjett for 2018 skrev imidlertid regjeringen at kutt av lørdagsombæring og A-post gir økte kostnader for de regionale helseforetakene på anslagsvis 30 millioner kroner.

Det ble ikke foreslått ekstra midler til å dekke denne utgiften.

Bedre for prøvene

Solveig Winther er sjef for Avdeling for medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital, og har representert Helse Midt-Norge i prosjektgruppen for anskaffelse av nye transporttjenester. Avdelingen hennes får tilsendt store mengder prøver fra primærhelsetjenesten.

Solveig Winther
Solveig Winther

Winther tror den nye ordningen vil bli bedre enn dagens med tanke på prøvekvalitet, siden det blir garantert levering over natten, lørdagsombæring og sporbare pakker.

- Men det vil bli dyrere, selv om det er vanskelig å si hvor mye. Det blir også noen logistikkutfordringer for sykehusene og legekontorene, særlig nå i starten når vi i løpet av kort tid må tilpasse rutinene våre til den nye ordningen, påpeker hun.

Vil du vite mer om bakgrunnen for denne saken? Les også:

Frykter kritiske forsinkelser (2016)

Slutt på A-post, frykter forsinkelser og dårligere prøvekvalitet (2016)

Stikkord:

Posten, Preanalyse, Prøvekvalitet