Noklus trapper opp innsatsen i hjemmetjenesten

Laboratoriekonsulent Torny Bjerketvedt (t.h.) holder kurs for hjemmetjenesten i Våler i Østfold, våren 2015. Arkivfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Noklus trapper opp innsatsen i hjemmetjenesten

Prosjektet for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten utvides nå til flere fylker, etter økt bevilgning på statsbudsjettet.

Publisert

Endret

I 2017 får Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) 7,8 millioner kroner til hjemmetjenesteprosjektet. Det er 1,8 millioner mer enn året før.

Det betyr at hjemmetjenester i Vest-Agder og Rogaland, samt kommuner i Hordaland som sokner til Helse Fonna, også får tilbud om å delta. Fra før omfatter prosjektet pilotfylkene Østfold, Sogn og Fjordane og Nordland.

En kartlegging i pilotfylkene viste at 95 prosent av hjemmetjenestene hadde laboratorievirksomhet, med et analyserepertoar tilnærmet det som sykehjemmene har. Samtidig hadde de ansatte sjelden eller aldri gått på kurs i laboratoriearbeid. Hjemmetjeneste-enhetene får nå tilbud om to års gratis Noklus-deltakelse, med blant annet kurs og veiledning, oppdaterte prosedyrer og eksterne kvalitetskontroller. Etter to år kan enhetene fortsette som deltakere til selvkost.

Hjemmetjenesteprosjektet vil gradvis bli utvidet til å omfatte hele landet. Hvor fort det går, avhenger av finansieringen. Med årets bevilgningsnivå vil det ta inntil ti år før alle hjemmetjenester har fått tilbudet og gjennomført to års gratis deltakelse, mener Noklus.

Et lignende prosjekt ble gjennomført for sykehjemmene i perioden 2007 - 12. Nå deltar 860 sykehjem i Noklus.

Vil du vite mer om hjemmetjenesteprosjektet?

Vi dro på laboratoriekurs med Noklus Østfold og hjemmetjenesten i Våler (2015)

Intervju med Marit Steinsund i Noklus Sogn og Fjordane, koordinator for hjemmetjenesteprosjektet (2014)

Stikkord:

Kvalitetsutvikling, Noklus