Mange frykter nett-snoking i journalen

Datasnoking

Seks av ti frykter at uvedkommende kan få tilgang til pasientopplysninger. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Mange frykter nett-snoking i journalen

Samtidig blir noen pasienter tryggere av å kunne lese sin elektroniske pasientjournal.

Publisert

Endret

I undersøkelsen Norsk e-helsebarometer, svarer cirka 60 prosent at de er bekymret for at uvedkommende kan få tilgang til sensitiv informasjon gjennom elektronisk pasientjournal. Det skriver avisa Dagens Medisin.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra firmaet DIPS. 1169 personer fra den generelle befolkningen og 200 helsepersonell er spurt. Intervjuene ble gjennomført før avsløringene om at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdata i Helse Sør-Øst.

Knapt én av tre ble tryggere

28 prosent av pasienter som hadde lest sin elektroniske pasientjournal følte seg tryggere på behandlingen, mens 68 prosent ikke syntes det gjorde noen forskjell. Cirka hver tredje følte at innsyn gjorde dem mer involvert i behandlingen, mens drøyt seks av ti ikke syntes det hadde betydning.

Ifølge nettstedet dips.no mener pasientene at det mest nyttige ved å ha tilgang til egen elektronisk pasientjournal, er å kunne lese behandlerens vurdering. Dette fremheves av 83 prosent. Derimot synes bare litt over halvparten at det er nyttig å selv kunne legge inn informasjon om egen sykdom i journalen.

Seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen, sier til dips.no at dette kan bety at mange synes det er uvant å kunne bidra med informasjon på denne måten og at de helst vil overlate oppgaven til helsepersonell.

Cirka to tredjedeler av helsepersonell i undersøkelsen er positive til at pasienter får tilgang til digital pasientjournal.

Stikkord:

e-helse