For første gang er det over 7000 BFI-medlemmer

Bioingeniørkongressen 2016

Bioingeniørkongressen 2016 var BFIs største arrangement i fjor. Kongressen hadde nesten 600 deltakere. Arkivfoto: Annette Larsen

Aktuelt

For første gang er det over 7000 BFI-medlemmer

Publisert

Endret

Per 1. januar hadde Bioingeniørfaglig institutt (BFI) 7023 medlemmer. Det er 213 flere enn i fjor på samme tid.

I perioden 2012 – 2017 har BFIs medlemstall økt med 763. Nesten 60 prosent av økningen i femårsperioden skyldes flere pensjonistmedlemmer.

BFI-medlemmer
Kategori Medl. 1. jan. 2016 Medl. 1. jan. 2017 Forskjell
Ordinære medlemmer 5505 5536 +31 (0,6%)
Studenter 555 611 +56 (10%)
Pensjonister 750 876 +126 (17%)
Totalt 6810 7023 +213 (3%)

Kilde: NITO Bioingeniørfaglig institutt

Stikkord:

BFI, NITO