Den store fordelen med e-læring er fleksibiliteten

Aktuelt

Den store fordelen med e-læring er fleksibiliteten

For å utnytte den bør elevene kunne gjennomføre e-læringen når de selv ønsker det.

Publisert

Endret

- Fleksibilitet gjør at læringen ikke er begrenset av tid, sted og personer, sier Anders Mørch, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Bioingeniøren har intervjuet ham per e-post.

Det finnes ikke studier som viser forskjeller i karakterer, avhengig av om eleven har fått e-læring eller tradisjonell læring, forteller Anders Mørch.

- Hvilke andre fordeler har e-læring?

- Det kan integreres i andre aktiviteter som er IKT-baserte, fordi vi har kunnskapen med oss der vi er og jobber - gjennom smarttelefon, på video osv. Det gir også nye muligheter for å aktivere elevene til samarbeid og engasjement.

- I hvilke situasjoner eller settinger kan det overta for tradisjonell undervisning?

- Egentlig i alle situasjoner der lærer og elev ikke trenger å være samlokalisert. E-læring er også nyttig i de tilfellene det er veldig tidkrevende for læreren å gi tilbakemeldinger, spesielt hvis det er stor forskjell på elevene og hvis det er behov for tilpasset undervisning.

- Og når kan det IKKE overta?

- E-læring krever teknologibruk og det er ikke alle som behersker teknologi, for eksempel eldre og uføre. Det er kostbart med universell utforming av e-læringsprogrammer.

- Finnes det forskning om e-læring som sier noe om hva som er best, e-læring eller formidling ansikt til ansikt?

- De fleste studier om e-læring viser ingen forskjeller i karakterer, avhengig av om eleven har brukt e-læring eller tradisjonell læring. Man lærer ikke bedre, mer eller raskere gjennom e-læring, for dette er individuelt, alle har sine favorittlæringsmetoder. Det er ikke «outputkanalen» som teller mest i læring, men «inputkanalen», dvs. hvordan eleven aktiveres i læringsprosessen og klarer å kople nytt stoff til det man allerede vet, såkalt dyp læring.

- Hva er de viktigste forutsetningene for at et e-læringsprogram fungerer godt?

- De samme som ved tradisjonell læring; å være engasjerende og relevant for det eleven holder på med.

Les om e-læring i blodprøvetaking ved St. Olavs Hospital:

E-læring - til hele folket

Stikkord:

IKT, Utdanning