BFI i stortingshøring om blodbankene:

Hanne Braathen og Lene Haugnæss

BFI-nestleder Lene Haugnæss og bioingeniør Hanne Braathen fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Haukeland universitetssykehus representerte NITO Bioingeniørfaglig institutt under høringen. Foto: Stortinget

Aktuelt

BFI i stortingshøring om blodbankene:

Arbeidet med nye kunnskapsbaserte elektroniske retningslinjer for transfusjonsmedisin må gjenopptas!

Publisert

Endret

Venstre la i februar frem et forslag om å øke rekrutteringen av blodgivere og endre organiseringen av blodbankene.

Les hele forslaget her.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget holdt åpen høring om forslaget torsdag 23. mars. BFI-nestleder Lene Haugnæss presenterte NITO Bioingeniørfaglig institutts synspunkter. I sitt innlegg oppfordret hun politikerne til å gjenoppta arbeidet med nye kunnskapsbaserte elektroniske retningslinjer for transfusjonsmedisin.

- Dette er sårt tiltrengt fra blodbankenes side, sa Haugnæss.

Arbeidet med å gjennomgå dagens regelverk for blodgivning startet i 2015. Men i januar i år ble prosjektet lagt ned av Helsedirektoratet, uten at arbeidsgruppen var ferdig. BFI er kritisk til dette. I en situasjon med mangel på blodgivere, mener BFI at reglene må være oppdaterte, for eksempel med nyeste kunnskap om karantenetid ved utenlandsopphold og medisinbruk.

- Ingen blodgivere bør bli avvist på grunnlag som ikke er kunnskapsbasert, sa Haugnæss.

Nei til modell á la Nederland

Venstre viser i sitt forslag til organiseringen av blodbankene i Nederland, hvor én nasjonal organisasjon forvalter blod og blodprodukter.

BFI mener at det er mer hensiktsmessig å arbeide for mer organisert og tettere samarbeid mellom blodbankene enn å vurdere en helt ny form for organisering.

- Logistikk og transport er mer komplisert i Norge enn i Nederland. Det bør være kort vei fra blodgivning til komponentfremstilling, typing og testing. Blodbankene bør fortsatt organiseres i sykehus, der pasientene er, sa Haugnæss.

BFI foreslår at det opprettes en nasjonal elektronisk database som viser lagerbeholdning av blodprodukter i sanntid.

Se hele høringen på Stortingets nettsider. BFIs innlegg starter cirka 5 minutter og 50 sekunder ut i videoklippet.

Stikkord:

Blodbank, Blodgivere, Blodgivning