- Det har tatt sin tid, men resultatet er bra

Aktuelt

- Det har tatt sin tid, men resultatet er bra

- Hadde regionaliseringen av datasystemene for laboratorie- og bildediagnostikk vært i rute, hadde jobben vår vært mye enklere, sier Rune Lauvik i Sykehuspartner, som har ledet IHR-prosjektet de siste to årene.

Publisert

Endret

Lauvik er klar over at mange synes det har tatt lang tid å få elektronisk rekvirering på plass. Han forstår det, men han mener at det finnes gode grunner. Blant annet alle de 15 forskjellige laboratoriedata- og bildediagnostikksystemene som Sykehuspartner må forholde seg til.

Rune Lauvik i Sykehuspartner har ledet IHR-prosjektet de siste to årene. Foto: Cicilie Hennig-Till

Innføringen av IHR startet allerede i 2009 og i 2012 presenterte Sykehuspartner en pilot for legekontorene i Helse Sør-Øst. Tilbake fikk de ønsker om både endringer og tillegg, noe som tok tid å få på plass.

- Vi har dessuten vært avhengige av EVRY, leverandøren av systemet. Det er de som har omarbeidet og tilpasset det for norske forhold. Det har de lykkes med, selv om det har tatt sin tid.

Pasientsikkerheten er viktigst

I dag er alle de åtte helseforetakene i Helse Sør-Øst som IHR er aktuelt for, i gang. Sist ute var Oslo universitetssykehus som foreløpig kun bruker verktøyet til medisinsk biokjemi og serologi.

- Hvorfor kunne ikke medisinsk biokjemi på SiV få ta i bruk sitt eget system i 2007, slik som de ønsket?

- Fordi det ikke ville blitt et regionalt system. Vi ønsker en felles og standardisert løsning. Det er først nylig vi har fått et felles laboratoriekodeverk i Norge – og det er vi avhengig av for å få et velfungerende system, mener Lauvik.

Når han skal liste opp fordelene med IHR, nevner han pasientsikkerheten først. I tillegg er systemet tidsbesparende for både legekontorene og laboratoriene.

Det som har bydd på størst utfordringer har vært å forenkle det og gjøre det mest mulig intuitivt. Det har heller ikke vært enkelt å få legekontorene til å ta det i bruk, forteller han. Det er nemlig ikke alle som vil være papirløse. Av cirka 850 legekontor i Helse Sør-Øst, er det foreløpig bare 180 som har tatt IHR i bruk.

Web-løsning

I løpet av 2017 kommer en web-basert løsning av IHR. For legekontorene kommer ikke det til å bety all verden, bortsett fra at brukervennligheten blir noe bedre. Men for leverandøren EVRY, Sykehuspartner og de som jobber med IKT på sykehusene, blir driften mye enklere og det vil bli enklere å gjøre tilpasninger. Det vil for eksempel ikke lenger være nødvendig å reise rundt og installere programmet på hver enkelt PC.

I 2017 skal også siste fase i prosjektet gjennomføres. Da skal IHR implementeres i sykehjemmene.

- Og da skal vi forholde oss til enda tre nye journalsystemer. Jeg håper og tror likevel at de første sykehjemmene er på plass i løpet av et drøyt år. Når pilotsykehjemmene har godkjent leveransen, er prosjektet ferdig gjennomført for vår del, sier Rune Lauvik.

Les mer om temaet:

Elektronisk rekvirering - omsider

Klar for en heldigital fremtid?

5 svar om vår digitale helse-fremtid

IKT - til glede og besvær

Stikkord:

e-helse, IKT, Primærhelsetjenesten, Sykehuslaboratorium