Verdens bioingeniører møtes i Japan

Øverst: BFIs fagstyreleder, Rita von der Fehr, bar det norske flagget under åpningsseremonien. Til høyre: Japanske bioingeniører fortalte om hvordan de ga medisinsk hjelp til ofre for tsunamien og jordskjelvet i 2011. Under: Tradisjonell japansk kultur og høyteknologiske sykehuslaboratorier preger kongressen. Til venstre: Fra åpningsseremonien. Til høyre: Laboratoriet på Kobe universitetssykehus. Alle foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Verdens bioingeniører møtes i Japan

Bioingeniører fra fem kontinenter er samlet til verdenskongress i millionbyen Kobe fra 31. august til 4. september. Cirka 30 nordmenn deltar, mange av dem med poster eller som foredragsholdere.

Publisert

Endret

Det er den japanske bioingeniørorganisasjonen Japanese Association of Medical Technologists (JAMT) som er vertskap for kongressen. JAMT har over 50 000 medlemmer, og parallelt med det internasjonale arrangementet pågår tre nasjonale laboratoriefaglige kongresser.

Brit Valaas Viddal
Brit Valaas Viddal, avdelingssjef for medisinsk biokjemi i Helse Møre og Romsdal, deltar med poster om endringskontroll sett fra en leders ståsted.
Line Merete Grønvold fra Fürst deltar med poster i Kobe. Kollega Hilde Fjeld Myrvold, som ikke er i Japan, er medforfatter.

Bioingeniører fra inn- og utland setter dermed et tydelig preg på kongress- og utstillingsområdet, sentralt i Kobe, disse dagene. Til sammen besøker flere tusen de ulike faglige arrangementene, og det blir vist cirka 500 postere.

Helsetjenester for en aldrende nasjon

En av de faglige bidragsyterne fra Norge er Line Merete Grønvold. Hun presenterer en poster om blodprøvetaking i pasientens hjem.

Grønvold er ansvarlig for hjemmeprøvetaking hos Fürst medisinsk laboratorium, og posteren vekket interesse hos flere. Japanere får få barn og lever lenge. Mer enn 25 prosent av befolkningen på 127 millioner er over 65 år. Japanske deltakere kommenterte at helsetjenester som prøvetaking i pasientens hjem er svært aktuelle i en befolkning med stadig flere eldre.

Les også: Svenske Vårdfokus skriver om hjemmeprøvetaking i regi av Fürst.

Studenter
Nadia Ousman fra Universitetet i Tromsø og Lars Hjellen fra Høgskolen i Oslo og Akershus representerer Norge under bioingeniørkongressens studentforum.

Norsk IFBLS-president

Verdenskongressene for bioingeniører arrangeres hvert annet år, av en av medlemsorganisasjonene i International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Arrangementet i Kobe er den 32. verdenskongressen, og den andre som har vært avholdt i Japan.

Marie Nora Roald, påtroppende IFBLS-president, bar verdensorganisasjonens flagg under åpningen. Her sammen med lederen av den japanske bioingeniørorganisasjonen, Yoshifumi Miyajima.

IFBLS har 36 medlemsorganisasjoner, fordelt på 33 land. Nordiske land har tradisjonelt hatt en fremtredende rolle i den internasjonale bioingeniørorganisasjonen. Både Sverige, Finland, Norge og Island har tidligere hatt presidentvervet, og ved avslutningen av denne kongressen skal Marie Nora Roald, seniorrådgiver i BFI, avløse canadieren Tom Stowe som president for IFBLS.

Roald ble på verdenskongressen i 2014 valgt til såkalt "president elect". Etter to år i denne posisjonen pleier man å rykke opp til IFBLS-president.

Kongressdeltakere får bekreftet Japans rykte som høyteknologiens tempel.
Men kongressarrangørene bestreber seg også på å gi deltakerne smakebiter av tradisjonell japansk kultur.

Høyteknologi - og naturkatastrofer

Internasjonale deltakere får i løpet av kongressdagene gode muligheter til å bli kjent med vertslandet - både faglig og kulturelt. I Kobe finner man blant annet labutstyrsgiganten Sysmex og Kobe Biomedical Innovation Cluster - et senter for forskning, kommersialisering og høyt spesialisert klinisk virksomhet.

Men mellom omvisninger på forskningsavdelinger og fremvisning av siste nytt innen PET-teknologi, får kongressdeltakere pustepauser i form av tradisjonell teseremoni eller andre smakebiter av japansk kultur.

Vertsorganisasjonen JAMT legger også vekt på å vise frem det som er særegent ved japanske bioingeniører - som at klinisk fysiologi også er en viktig del av deres ansvarsområde.

05.46, 17. januar 1995, rammet jordskjelvet. Over 6400 mennesker omkom. Denne klokken stoppet da skjelvet rammet, og står nå i minneparken for jordskjelvofrene i sentrum av Kobe.

Mange husker nok fortsatt de dramatiske bildene fra det store jordskjelvet som rammet Kobe-området i 1995. Faren for naturkatastrofer som jordskjelv eller tsunami er en trussel japanere må leve med. Under kongressen viser bioingeniører fra JAMT hvordan de som helsearbeidere har bidratt i hjelpearbeidet etter naturkatastrofer som jordskjelvet og tsunamien i 2011.

Stikkord:

BFI, Bioingeniørstudent, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)