Underviser med podcast og YouTube

Tina Ninka Elley

Tina Ninka Elley fra University College Zealand i Danmark presenterte poster om bioanalytikerutdanningens bruk av podcast i undervisningen. – En av podcastens styrker er at studentene kan høre på innslagene hvor som helst og når som helst det måtte passe, sier hun. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Underviser med podcast og YouTube

Å snakke til studentene på deres digitale hjemmebane, gir gode resultater.

Publisert

Endret

Det var budskapet fra Tina Ninka Elley fra Danmark og Martha Berge fra Norge, som begge presenterte postere om læring med digitale hjelpemidler under verdenskongressen for bioingeniører i begynnelsen av september.

Elley underviser i kommunikasjon og etikk ved bioanalytikerutdanningen i Næstved. Der lager ansatte podcasten Bio Radio – som tar for seg et bredt spekter faglige emner. Tema for noen av de ferskeste episodene er «T-lymfocytten», «Statistik 1.0» og «DNA-sekvensering», for å nevne noen eksempler.

49 episoder er det blitt så langt, og nå i høst fikk serien også en såkalt spin-off – Bio Radio News. Dette er et slags talkshow, hvor de to programlederne diskuterer nye helsefaglige forskningsresultater.

To av tre ville høre på

Podcasten er blitt godt mottatt blant studentene, ifølge Elley. I en undersøkelse gjort bare to måneder etter lansering, svarte drøyt halvparten at de hadde fått med seg én eller flere episoder. 67 prosent ville fortsette å høre på.

Et klart flertall syntes podcasten var nyttig og interessant. Kun 11 prosent mente at den ikke var til hjelp i læringsprosessen.

Bio Radio legger jevnlig ut nye episoder som studentene kan streame eller laste ned.

Bio Radio blir produsert og distribuert med programvare som kan lastes ned gratis. Selv om episodene er rettet mot bioanalytikerstudentene, er de fritt tilgjengelige for alle som måtte være interessert.

HER KAN DU HØRE PÅ BIO RADIO

Forbereder seg med YouTube-video

Ved bioingeniørutdanningen på NTNU i Trondheim har man siden 2013 brukt videoinnslag for å forberede studentene på laboratorieøvinger. Under verdenskongressen presenterte Martha Berge og Lars Gunnar Landrø en poster om resultatene som er oppnådd.

  • 84 prosent av studentene så videoene før de skulle gjøre laboratorieøvelser.
  • 80 prosent følte at videoene gjorde dem bedre forberedt.
  • 88 prosent ønsket mer av denne typen undervisning.
Høgskolelektor Martha Berge og kollegene ved bioingeniørutdanningen på NTNU har gode erfaringer med å bruke YouTube-videoer til å forberede studentene på laboratorieøvelser. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng
Fra instruksjonsvideoen om pipettering, som studentene ser før de gjør øvelser i skolens laboratorium.

Studentene mente blant annet at det ble mer tid til laboratoriearbeid når de hadde sett videoene på forhånd. De fremhevet også at en av fordelene ved å bruke video i undervisningen er at man kan stoppe opp, ta notater og spole tilbake.

Ifølge Martha Berge kommer bioingeniørutdanningen på NTNU til å fortsette å bruke video i undervisningen.

- Studentene kommer bedre forberedt til laboratoriet. Dette virker, sier hun.

Filmene blir publisert på YouTube. Det er enkelt å laste dem opp, og studentene er i en aldersgruppe hvor «alle» har et forhold til dette nettstedet.

HER KAN DU SE EN AV VIDEOENE

Stikkord:

Bioingeniørstudent, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), NTNU, Sosiale medier, Utdanning