100% rent og smykkefritt

Håndvask

De siste årenes håndhygienekampanjer har effekt. Illustrasjonsfoto: Grete Hansen

Aktuelt

100% rent og smykkefritt

Hygienesykepleierne speider etter ringer på sykehusansattes hender, og Folkehelseinstituttet lanserer ny håndhygieneveileder. 5. mai er her igjen.

Publisert

Endret

Og 5. mai er som kjent verdens håndhygienedag. Denne uka har det blitt markert av helseforetakene.

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt å få ned bruken av ringer, klokker og andre smykker blant helsepersonell. Sykehuset Telemark er blant helseforetakene som offentliggjør tall fra stikkprøver i forbindelse med håndhygienedagen.

Av 512 kontrollerte ansatte, fulgte 96 prosent kravet om å ta av klokker, ringer og smykker, opplyser helseforetaket. For bare fem år siden fulgte kun 75 prosent retningslinjene.

Blant bioingeniørene i undersøkelsen var det 100 prosent etterlevelse. Blant pleiepersonellet fulgte over 99 prosent reglene.

Ny nasjonal veileder

Folkehelseinstituttet har lagd en ny nasjonal veileder for håndhygiene. Den forrige var fra 2004.

Seniorrådgiver Mette Fagernes skriver i en e-post til Bioingeniøren at den nye veilederen skiller seg fra den gamle i oppbygging og form. Det er blant annet rettet større oppmerksomhet mot når håndhygiene skal utføres, type hånddesinfeksjonsmiddel som skal benyttes, hudpleie og riktig hanskebruk.

Nei til lange ermer

Veilederen anbefaler kortermet arbeidsantrekk for alt klinisk helsepersonell. Dette har vært et diskusjonstema ved enkelte sykehus. Noen ønsker å kunne bruke langermet antrekk av religiøse årsaker, andre rett og slett fordi de fryser.

Folkehelseinstituttet, som har utformet veilederen i samarbeid med de regionale kompetasesentrene for smittevern, mener lange ermer lettere blir kontaminert ved pasientkontakt og kan vanskeliggjøre vask av håndledd og underarm.

Selv om det ikke er publisert studier som viser sammenheng mellom lange ermer og økt kryssmitte, anbefales arbeidstøy med kort arm.

Stikkord:

Folkehelseinstituttet, Håndhygiene, Smittevern, Sykehuset Telemark