Slurver bioingeniører med opplæring?

Aktuelt

Slurver bioingeniører med opplæring?

Når sykehus har kjøpt inn nytt utstyr, ser man for ofte at helsepersonell slurver med opplæringen. Det hevder sekretariatsleder Tore Flaatrud i bransjeorganisasjonen Lab Norge.

Publisert

Endret

Foreningen Flaatrud representerer har over 50 leverandører og produsenter av laboratorieutstyr som medlemmer. I et debattinnlegg på dagensmedisin.no skriver han om leverandørenes erfaringer med opplæring av sykehuspersonell:

«I de verste tilfellene kommer det ingen. Det er heldigvis sjelden. Men ofte kommer bare noen av dem som skulle ha kommet. Noen kommer for sent, og andre går før opplæringen er ferdig.»

Flaatrud mener at dette er et problem, både med tanke på pasientsikkerhet og sykehusøkonomi.

- Ved levering av nytt utstyr blir det avtalt tid for opplæring, sykehuset kaller inn relevante brukere og leverandøren møter opp med sine produktspesialister. Opplæringen er normalt en del av leveransen, så sykehuset har betalt for den. Manglende oppmøte er også sløsing med sykehusets ressurser, skriver han i innlegget.

Et spørsmål om prioritering?

Sekretariatslederen i Lab Norge kom med dette utspillet etter at det ble kjent at et stort antall pasienter i Oslo kan ha fått feil svar på klamydia- og gonoréprøver. Mangelfull rengjøring av en komponent i en nyanskaffet analysemaskin førte til falske positive svar. Sykehuset la mye av ansvaret på leverandøren, og hevdet at opplæringen var for dårlig.

Flaatrud understreker i innlegget at han ikke vet hva som har skjedd i denne konkrete saken. Men han peker på at helsepersonell uansett skal følge instrumentets manualer.

Sekretariatslederen forteller at han over tid har hørt gjentatte historier om manglende oppmøte til opplæring.

- Dette er en utfordring, sier Flaatrud til Bioingeniøren.

Han er opptatt av at det kan få konsekvenser hvis nøkkelpersonell, som senere skal lære opp andre fast ansatte og vikarer, ikke får med seg den opplæringen de skulle hatt.

Flaatrud tror ledere bør se på hvordan de organiserer og prioriterer arbeidet, slik at ansatte ikke uteblir fra opplæring.

Les hele innlegget i Dagens Medisin:

Sykehuspersonell må ikke slurve med opplæring

Les også:

Falske positive gonoré- og klamydiasvar ved OUS

Vi vil høre lesernes mening:

Er du uenig, eller mener du at Flaatrud har rett? Og i så fall – hva kan være årsaken til at det er slik?

Bruk kommentarfeltet under, eller send e-post til nettredaktør Svein Arild Nesje-Sletteng.

Stikkord:

Arbeidsliv