Samlet primærhelsetjenestens enslige svaler

Lise Dragset (til venstre) og Aud Aaseng var blant deltakerne på samlingen for bioingeniører i primærhelsetjenesten. Aaseng er bioingeniør i Sel kommune. Dragset er foretakstillitsvalgt ved St. Olavs Hospital og er engasjert i NITO Sør-Trøndelags oppfølging av bioingeniører i primærhelsetjenesten. Hun holdt foredrag på samlingen under Bioingeniørkongressen. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Samlet primærhelsetjenestens enslige svaler

Hva er likheten mellom store sykehuslaboratorier og små legekontor? Svar: Begge steder er arbeidsplasser for bioingeniører. Men deretter stopper mye av likheten. 

Publisert

Endret

Sykehusbioingeniøren er omgitt av andre bioingeniører på jobb. De tar del i et stort faglig miljø, knyttet sammen av lik utdanningsbakgrunn og fagforeningsmedlemskap.

Bioingeniører på legekontor og i kommunale helsetjenester, står til sammenligning langt på vei alene. De er gjerne den eneste på arbeidsplassen med bioingeniørbakgrunn og opplever særegne utfordringer – blant annet knyttet til lønnsforhandlinger.

I forbindelse med Bioingeniørkongressen inviterte BFI til en egen samling for de som jobber i primærhelsetjenesten. 18 bioingeniører deltok.

Utvekslet erfaringer

- Vi har lenge ønsket å gjøre noe for bioingeniører i primærhelsetjenesten, men det har vært vrient å finne en arena der de har mulighet til å komme sammen, sier BFIs instituttleder, Lisa Husby Sande.

Hun mener målet med samlingen ble nådd.
- Vi fikk samlet flere bioingeniører fra primærhelsetjenesten enn vi vanligvis har på BFI-kurs. Vi fikk hørt hvilke problemstillinger de er opptatt av, både når det gjelder lønn og arbeidsvilkår og rent faglige problemer. De fikk også møtt andre i tilsvarende stilling og kunne utveksle erfaringer.

Det er ikke planer om å opprette et eget rådgivende utvalg for bioingeniører i primærhelsetjenesten. Sande lover imidlertid å ha fokus på denne gruppens behov når BFI driver politisk påvirkningsarbeid.

- Det er viktig at vi taler bioingeniører i primærhelsetjenestens sak i høringsuttalelser, sier Sande, og viser til at det snart kan komme forslag om lovfesting av plikt for kommunene til å ansette visse helseprofesjoner.

Helseministeren har så langt nevnt en rekke profesjoner – men ikke bioingeniører.

Stikkord:

Arbeidsliv, Bioingeniørkongressen, Lønn, Primærhelsetjenesten