Papirløs kompetanse

Slik kan oversikten til en leder se ut. Dersom modulen for kompetanseplaner er markert grønn, er alle kompetanseplanene godkjent. Dersom det er markert gult, er krav påbegynt eller i ferd med å utløpe, og dersom det viser rødt, er krav utløpt eller det er kompetanseplaner som venter på godkjenning.

Aktuelt

Papirløs kompetanse

Da Helse Vest i 2008 skulle fornye kompetansesystemet sitt, bestemte de seg for å gjøre det hundre prosent elektronisk.

Publisert

Endret

Kompetanseportalen, som er systemet Helse Vest valgte, er tatt i bruk av alle laboratoriene på Haukeland universitetssjukehus. På årets nettverkstreff fortalte Lisbeth Vabø Haukøy, bioingeniør og kvalitetsmedarbeider på Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), om erfaringene så langt. 

- Vi ønsket å overføre papirsertifiseringene våre til et elektronisk system, så da Kompetanseportalen ble oppdatert til ny versjon i 2013, var det bare å sette seg inn i den og ta den i bruk, sier hun.

Haukøy har jobbet med portalen siden den ble innført på LKB i 2013, og hun forteller om fornøyde ledere og medarbeidere. Lederne har fått en bedre og enklere oversikt over kompetansen til medarbeiderne, og de ansatte melder om at systemet er oversiktlig, systematisk og enkelt å bruke.
Helse Vest var først ute – men nå er også Helse Midt-Norge og Helse Nord i ferd med å ta portalen i bruk, kunne Haukøy fortelle.

Lisbeth V. Haukøy er kvalitetsmedarbeider ved LKB, og jobbet med kompetanseportalen siden den ble innført i 2013. Foto: Grete Hansen

Mange sjekkpunkter

Hun brukte arbeidsplanen for «Analytisk arbeid ved PNA-seksjonen» som eksempel på hvordan portalen virker. Den inneholder flere kompetansekrav, et av dem gjelder «Blodgassinstrumentet ABL800 Flex». Skal man bli sertifisert for å analysere på instrumentet, må flere sjekkpunkter oppfylles. Diverse litteratur skal for eksempel leses. Etter hvert som bioingeniørene gjennomfører opplæringen, markerer de det i sjekklisten.

- Hvordan kontrollerer dere at litteraturen faktisk blir lest?

- Lederne må sørge for at det er tid til å lese og ellers gjøre det som trengs for å bli sertifisert. Men i utgangspunktet er det jo hver enkelt medarbeider sitt ansvar å lese det som er nødvendig for å få gjennomført kravene, sier Haukøy.

Grønt, gult og rødt

Alle ansatte får tildelt kompetanseplaner med delplaner, krav og sjekklister. Når kravene er gjennomført, markeres det som grønt på skjermen. Hvis det lyser gult, er krav påbegynt eller i ferd med å løpe ut. Rødt innebærer at krav er utløpt, eller at de mangler godkjenning fra lederen.

Kompetanseplanene er bare en av flere moduler i Kompetanseportalen. Den har også moduler for medarbeidersamtaler og for å legge inn CV. Og ikke minst – den kan kobles til andre systemer som for eksempel arbeidsplanleggingssystemet «MinGat».

- Det betyr at kompetansen til hver enkelt kan kobles til arbeidslistene. Dermed skal det ikke være mulig å sette en bioingeniør som mangler en spesiell godkjenning, på en arbeidsliste som krever akkurat den kompetansen, forklarer Haukøy.

Stikkord:

Haukeland universitetssjukehus, IKT, Kvalitetsutvikling