Varme opp spedbarns hæl - eller ikke? Praksis ved fire ulike sykehus

Aktuelt

Varme opp spedbarns hæl - eller ikke? Praksis ved fire ulike sykehus

Bioingeniøren har kontaktet fire sykehus og spurt om de fremdeles varmer opp spedbarnshæler – og om de tar flere prøver åpent venøst etter at Kunnskapssenteret sendte ut læringsnotatet som først frarådet oppvarming. Senere ble advarselen mot oppvarming fjernet.

Publisert

Endret

Denne artikkelen hører sammen med:
Tillatt å varme opp hælene

Haukeland universitetssjukehus

På nyfødt intensiv ble ikke prosedyrene for oppvarming av hæl endret etter at Kunnskapssenterets læringsnotat kom. Sykepleierne varmer fortsatt hælene med hanske som inneholder varmt vann, selvfølgelig under oppsyn.
Rutineprøver tar vi kun kapillært i hæl, vi tar ikke prøver åpent venøst. Er det bestilt analyser som krever mer blod, så stikker vi venøst i albuegropen, og er ikke det mulig, samarbeider vi med legene på post, som stikker i lysken.

Ingunn Børø

Spedbarnshæl med plasterlapp etter blodprøvetaking.
Etter reaksjoner fra bioingeniørhold, trakk Kunnskapssenteret anbefalingen om å unngå oppvarming av spedbarns hæl før blodprøvetaking. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Etter at Kunnskapssenterets læringsnotat kom, kontaktet jeg vår klinikksjef, og vi utarbeidet en lokal retningslinje om at det fortsatt skal være lov å bruke hansker med varmt vann til oppvarming, men at de alltid skal temperaturkontrolleres før bruk. Dette er sykepleiernes oppgave og ansvar, og de må sette et febertermometer inntil hansken før bruk og måle aktuell temperatur. Øvre grense ble satt til 39 grader.

Vi har også tatt i bruk geléputer som kan ligge i et varmeskap og få helt korrekt temperatur. De holder bedre på varmen.

På OUS Rikshospitalet tar vi ikke mange prøver venøst av de aller minste nyfødte og premature. Det er fordi disse barna er så syke at det må tas prøve mange ganger i døgnet, og legene er redde for at venene skal bli «brukt opp». Fortsatt er derfor kapillære stikk i hæl det vanligste, men vi tar selvsagt venøse prøver ved behov.

Marianne Svendsen

Helse Førde

Ved laboratoriet i Førde merket vi oss læringsnotatet. Vi har vært i kontakt med Kristiansand, og vi har kjøpt inn samme type geléputer og varmeskap som de beskriver i prosedyrene.

Da vi kontaktet Fødeavdelingen for å spørre om det var ok at vi plasserte varmeskapet der, var det først stor motstand, nettopp på grunn av notatet fra Kunnskapssenteret. Men etter at de fikk se prosedyren fra Sørlandet, var det ok. De har blitt flinkere til å varme barna før prøvetaking ved hjelp av varme fra mor, så dette er en positiv effekt av notatet.

Da vi også argumenterte med at geléputene ville være til hjelp ved åpen, venøs prøvetaking, ble det veldig positivt mottatt. Jeg kan likevel ikke påstå at vi tar flere prøver åpent venøst nå enn tidligere.

Helga Aasen Osvoll

St. Olavs Hospital

Vi hadde møte med Nyfødt Intensiv etter utspillet fra Kunnskapssenteret. Resultatet ble at sykepleierne fyller behagelig varmt vann i hanske som holdes rundt foten til barnet, med flanellsbleie mellom hanske og hud. Sykepleierne går ikke fra barnet, men kontrollerer oppvarmingen mens den pågår.

Nyansatte får først opplæring i kapillær prøvetaking av nyfødte, og så i åpen venøs prøvetaking. De skal ha et visst antall åpen venøse stikk med veiledning, før de skal inn i vaktarbeid. Vi har valgt å si at åpen venøs prøvetaking skal være førstevalget på nyfødte og små spebarn.

Gerd Skjemstad

Les også:
Tillatt å varme opp hælene

Stikkord:

Blodprøvetaking, Helse Bergen, Helse Førde, Kapillær, Oslo universitetssykehus, Prosedyrer, St. Olavs Hospital, Venøs