Omkamp om lørdagspost til sykehuslaboratoriene

Prøver sendt med posten

5. mars ble det slutt på postombæring på lørdager. Nå frykter man at prøver tatt like før helga kan bli liggende så lenge hos Posten før de når sykehuslaboratoriet at det gir feil analysesvar. Illustrasjonsfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

Omkamp om lørdagspost til sykehuslaboratoriene

Pasientprøver må få komme frem til sykehuslaboratoriene selv om det er lørdag, krever Senterpartiet. Saken skal opp i Stortinget før sommerferien.

Publisert

Endret

5. mars i år ble det slutt på postombæring på lørdager. På forhånd ble det advart om at dette kunne få konsekvenser for prøvene som primærhelsetjenesten sender til sykehuslaboratoriene.

Etter at det ble slutt på lørdagspost, kan prøver bli liggende hos Posten fra fredag til mandag før de blir levert til sykehuset.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skrev i forkant av omleggingen at kundene må tilpasse seg den nye situasjonen og velge andre distribusjonsalternativer enn vanlig postgang når det haster. Men han lovte å følge med for å sikre at ikke pasientene blir skadelidende.

Svekket pasientsikkerhet?

Nå mener de tre Senterparti-representantene Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås og Jenny Klinge at slutten på postombæring på lørdager har ført til svekket pasientsikkerhet og et dårligere tilbud til befolkningen. De foreslår at regjeringen må få på plass en egen distribusjonsløsning for laboratorieprøver tatt på fredager, slik at de ikke må vente til over helga med å bli levert.

Stortingets utredningsseksjon har, på oppdrag fra Senterparti-polikerne, undersøkt hvordan helsetjenesten har tilpasset seg de nye leveringsvilkårene for post.

Budbilrute i Troms

Det er trolig først og fremst primærhelsetjenesten i distriktene som har fått problemer. I Troms er dette forsøkt løst gjennom en budbilordning i regi av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Budbilene som frakter prøver til UNN på fredager, koster ifølge sykehuset cirka 20 000 kroner per uke.

I forslaget fra Sp-representantene står det at en distribusjonsløsning for labprøver ikke må medføre merkostnader for pasienter, kommuner eller helseforetak.

Her kan du lese hele forslaget som skal behandles i Stortinget.

Bioingeniøren vil følge opp denne saken. Er stopp i postombæringen på lørdager et problem, og hvordan kan det løses? Hvordan håndterer dere dette på din arbeidsplass? Bruk kommentarfeltet, eller send oss en e-post.

Stikkord:

Posten, Prøvekvalitet