- Fint sykehus, men for lite plass!

Fra laboratoriet ved Sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Grete Hansen

Fra laboratoriet ved Sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Grete Hansen

Sykehuset Østfold Kalnes
Aktuelt

- Fint sykehus, men for lite plass!

Bioingeniøren har snakket med tre NITO-tillitsvalgte om planleggingen av og flyttingen til nytt sykehus. Er de blitt sett og hørt? 

Nina Kristin Michalsen, Seksjon for bakteriologi: 

- Vi er blitt tatt med i de fleste sammenhenger, men ikke i alle. Det ble for eksempel avgjort over hodet på oss at plassen til bakteriologi skulle bli mindre enn opprinnelig planlagt. Siden WASP-en tar mye plass, er det blitt mindre plass til annet arbeid, og vi må bruke valideringsrommene til å lese av prøver. Plassmangel er blitt et stort problem.

Jeg håper at WASP-en i framtida kan ta større deler av prøvene og dermed avhjelpe. Foreløpig gjør den ikke det, men den er bra for skuldre og nakke, siden vi slipper manuell utsæd av uriner.

Men sykehuset som helhet er kjempefint. Det tror jeg de fleste er enige i.

Les også:
Sykehuset Østfold Kalnes: Nytt - nøkternt - helautomatisert

Tina Søderberg, Seksjon for patologi

- Vi har fått mye mindre plass enn vi var tiltenkt fra starten av. De fagansvarlige bioingeniørene var involvert i den første fasen av planleggingen, men så ble det gjort mange endringer som de ikke var involvert i. Som det er nå har vi ikke plass til nye instrumenter som er planlagt.

Det har vært en del oppmerksomhet rundt seksjonen på grunn av mange ubesvarte prøver. I media er det blitt sagt at nytt IKT-system og flyttingen har skylden, men det er ikke hele sannheten. Problemene har vart lenger enn som så. Vi er kraftig underbemannet og vi trenger flere stillinger!

På den positive siden: Vi har fått mye nytt, fint utstyr som gjør arbeidsdagen lettere. Og selve sykehuset er fint, men litt kaldt. Jeg savner farger og kunst!

Elin Schrøder, Seksjon for automasjon

- Det er mye nytt å lære og sette seg inn i, og vi er absolutt ikke i mål. Det er fremdeles problemer med den nye automasjonslinjen. Men vi ser jo at det jobbes med saken og da er det i grunnen greit. Ingen hadde regnet med at alt skulle gå knirkefritt.

Vi også fått nye kolleger. Det jobber bioingeniører både fra Sarpsborg og Fredrikstad her. Så samtidig som vi skal lære oss nye maskiner og nytt IKT-system, skal vi også bli kjent med mange nye mennesker. Det er både fint og krevende.

Men alt i alt trives vi her på Kalnes. Det er spennende med ny teknologi og vi er veldig fornøyde med valideringsrommene som gjør at vi kan trekke oss tilbake fra støyen i analysehallen og jobbe i fred og ro. Jeg synes vi har vært involvert i prosessene både før og under flytting og at vi har fått god informasjon.

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Automatisering, Sykehuset Østfold