Ett nytt fjes i fagstyret

Barbro Henriksen jobber i Noklus Nordland i Bodø og tar nå fatt på sin første periode som medlem i BFIs fagstyre.

Aktuelt

Ett nytt fjes i fagstyret

Stemmene er opptelt og det er klart hvem som skal styre BFI de neste tre årene. Det nye fagstyret har kun ett nytt fjes: Barbro Henriksen fra Bodø.

Publisert

Endret

Rita von der Fehr går nå inn i sin andre periode som leder for BFI. Før det satt hun to perioder som nestleder. Lene Haugnæss fortsetter som nestleder.

I yrkesetisk råd (YER) er det mer fornying. Mona Pedersen Unnerud, som var vararepresentant med møterett forrige periode, tar nå over som leder etter at Cecilie Okkenhaug har takket for seg. Bjarne Hjeltnes, Ingrid Kolnes og Liza Lyng er også nye fjes i YER.

FAGSTYRET 2017-2019

 • Leder: Rita von der Fehr (54 år). Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst.
 • Nestleder: Lene Haugnæss (41 år). St. Olavs Hospital.

Fagstyremedlemmer:

 • Astrid Møllersen Bell (32 år), Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus.
 • Barbro Henriksen (37 år), Noklus Nordland, Bodø.
 • Gro Jensen (56 år), Diakonhjemmet sykehus, Oslo.
 • Kjetil Jenset (53 år), Sykehuset Innlandet Lillehammer.

YRKESETISK RÅD 2017-2019

 • Leder: Mona Pedersen Unnerud (42 år), Sykehuset Østfold.

Rådsmedlemmer:

 • Bjarne Hjeltnes (61 år), Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Ingrid Kolnes (25 år), Oslo universitetssykehus Ullevål.
 • Nanna Skeie (53 år), Oslo universitetssykehus Ullevål.

 • Vararepresentant med møterett: Liza Lyng (42 år), St. Olavs Hospital.

Stikkord:

BFI, Fagstyret, Valg, Yrkesetisk råd