Enighet i lønnsoppgjøret for helseforetakene

Cathrine Hennig (Spekter) og Siri Røine (SAN)

Cathrine Hennig (Spekter) og Siri Røine (SAN) setter punktum for årets lønnsoppgjør i helseforetakene. Foto: SAN

Aktuelt

Enighet i lønnsoppgjøret for helseforetakene

- Ingen foretak får mindre enn frontfagsrammen på 2,4 prosent. Ved noen foretak har man oppnådd mer. Slik oppsummerer Brynhild Asperud, NITOs forhandlingsutvalgsleder for Spekter-området, forhandlingene.

Publisert

Endret

Hun legger imidlertid ikke skjul på at det - som ventet - ble et relativt sparsomt oppgjør i år. LO og NHO satte tonen i april, da de ble enige om en årslønnsvekst på 2,4 prosent i konkurranseutsatt industri (frontfaget).

Rammen legger føringer for alle andre lønnsoppgjør.

 - Slik er de økonomiske forholdene i år, sier Asperud.

Brynhild Asperud. Foto: NITO
Brynhild Asperud. Foto: NITO

Enighet - unntatt i Helse Bergen

NITO forhandler i hvert enkelt helseforetak. I år ble det i de fleste tilfellene oppnådd enighet lokalt, uten bistand fra forhandlingsutvalget for Spekter-området.

Der de lokale partene ikke blir enige, går oppgjøret til sentrale forhandlinger mellom SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter) og arbeidsgiverforeningen Spekter. For NITOs del gjaldt det i år kun Helse Bergen.

SAN og Spekter ble enige om alle utestående spørsmål i de sentrale forhandlingene, som ble gjennomført 23. juni.

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn