Bioingeniører vant rettssak mot arbeidsgiver

Sykehuset Østfold Kalnes

NITO har vunnet en rettssak mot Sykehuset Østfold. Tolv bioingeniører får likevel beholde et kompetansetillegg arbeidsgiver mente var tariffstridig. Illustrasjonsfoto: Grete Hansen

Aktuelt

Bioingeniører vant rettssak mot arbeidsgiver

Sykehuset Østfold ga tolv bioingeniører kompetansetillegg i 2012, og tok det fra dem igjen året etter. Det hadde sykehuset ikke lov til, fastslår Borgarting lagmannsrett.

Publisert

Endret

Nå skal seks av bioingeniørene ha 20 000 kroner i årlig tillegg – fra og med juni 2013, da utbetalingene ble stoppet. De seks øvrige har krav på 10 000 i året. Sykehuset er også dømt til å betale saksomkostninger på 275 000 kroner.

Ingen tidsbegrensning for tillegg

Bakgrunnen for konflikten er lønnsoppgjøret i 2012, og tolkningen av hva partene ble enige om angående kompetansetillegg for NITO-medlemmer.

Arbeidsgiver hevdet i retten at det var ansatte med videreutdanning påbegynt etter 30. april 2012, eller videreutdanning fullført kort tid før, som kunne vurderes for kompetansetillegg. De tolv bioingeniørene som ble fratatt tilleggene sine hadde videreutdanning som i en del tilfeller lå mange år tilbake i tid. Arbeidsgiver hevdet også at det allerede var gitt individuelle lønnstillegg for videreutdanningen.

Lagmannsretten er ikke enig i denne tolkningen. I dommen peker retten på at protokolltilførselen fra lønnsoppgjøret åpner for å gi kompetansetillegg – uavhengig av hvor lenge det er siden videreutdanningen ble gjennomført.

Ingen lønnssamtaler – ikke bevis for tidligere tillegg

Retten mener det heller ikke er bevist at bioingeniørene allerede hadde fått lønnstillegg for videreutdanningen. Det skal ikke ha vært gjennomført lønnssamtaler for bioingeniørene, og individuelle lønnstillegg skal ha blitt gitt uten begrunnelse.

Lagmannsretten konkluderte med at kompetansetilleggene ikke er tariffstridige. Tilleggene ble innvilget av daværende avdelingssjef for laboratoriemedisin, rundt årsskiftet 2012/13. Retten bemerker at hvis avdelingssjefen var mindre restriktiv med tildelingen enn ønskelig, sett fra helseforetakets side, så er det et rent internt forhold Sykehuset Østfold selv må bære ansvaret for.

Stikkord:

Arbeidsliv, Lønn, NITO, Sykehuset Østfold