15 prosent flere vil bli bioingeniør

112 flere har søkt bioingeniørutdanning i år enn i fjor. Bildet viser studenter fra et tidligere kull ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Arkivfoto: Tomas Moss, tomas@icu.no

Aktuelt

15 prosent flere vil bli bioingeniør

I år har 837 bioingeniør som førstevalg i opptaket til høyere utdanning. Det er 112 flere enn i fjor.

Publisert

Endret

Dermed fortsetter den gode trenden for bioingeniørutdanningene. Fra 2012 til 2016 har søkertallet økt med cirka 70 prosent.

Nå har utdanningsstedene økt antall studieplasser. Ifølge Samordna opptak er det planlagt drøyt 300 plasser for førsteårsstudenter til høsten, cirka 50 flere sammenlignet med fjorårets opptak. Høgskolene i Bergen og Østfold står for mye av økningen.

I år er det også en viss økning i andelen mannlige søkere. I fjor var cirka 23 prosent av de som hadde bioingeniør som førstevalg menn. Ved årets opptak er prosentandelen 27.

Alle bioingeniørutdanningene har fått flere søkere, unntatt Universitetet i Agder. Der opplever man en viss nedgang.

Helsefag øker skarpt

Bioingeniørutdanningene er ikke alene om økningen, de fleste helseutdanningene har flere søkere i år enn i 2015. Mens det i fjor var i underkant av 32 000 som hadde en helseutdanning på topp, er helse førstevalget for 36 250 i år.

Søknaden til sykepleierutdanningen har økt med hele 20 prosent fra 2015 til 2016. I underkant av 15 000 ønsker å studere sykepleie til høsten.

Totalt har 132 000 søkt høyere utdanning i år. Det er cirka 4000 flere enn i fjor, skriver Samordna opptak i en pressemelding.

Søkere til bioingeniørutdanning. Søkertall per 19. april 2016, fjorårstall i parentes. Kilde: Samordna opptak
Utdanningssteder Søkere (førstevalg) Søkere per planlagt studieplass
Universitetet i Agder 89 (104) 4,4 (5,2)
Høgskolen i Bergen 139 (120) 2,3 (3,7)
Høgskolen i Oslo og Akershus 236 (221) 3,5 (3,3)
NTNU Trondheim 218 (145) 3,3 (2,2)
NTNU Ålesund 52 (40) 1,7 (1,3)
Universitetet i Tromsø 49 (47) 2,0 (2,0)
Høgskolen i Østfold 54 (48) 1,5 (3,2)
Alle 837 (725) 2,8 (2,9)

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning