To bioingeniørorganisasjoner – til prisen av én

Fem nordiske ledere: Pipsa Allén fra Finland, Agneta Colliander fra Sverige, Rita von der Fehr fra Norge, Gyða Hrönn Einarsdóttir fra Island og Bert Asbild fra Danmark.

Fem nordiske ledere: Pipsa Allén fra Finland, Agneta Colliander fra Sverige, Rita von der Fehr fra Norge, Gyða Hrönn Einarsdóttir fra Island og Bert Asbild fra Danmark.

Aktuelt

To bioingeniørorganisasjoner – til prisen av én

Gledelig melding til dem som har tenkt å flytte til Danmark for en periode. Snart er det mulig å være medlem av både NITO BFI og danske dbio – uten påslag i prisen.

Publisert

Endret

Gjestemedlemskap var en av sakene de nordiske lederne diskuterte da de møttes i Reykjavik i juni. NITO har en avtale med de andre nordiske ingeniørorganisasjonene om at ingeniører som jobber i et annet nordisk land kan være medlem i begge lands organisasjoner opp til tre år, men bare betale kontingent til hjemlandet.

Pilotprosjekt

Dette er et gode for de fleste medlemmene av NITO, men ikke for bioingeniørene. Siden det bare er de norske bioingeniørene som er medlem av en ingeniørorganisasjon, har de ikke kunnet benytte seg av ordningen. BFI jobber derfor for å overføre gjestemedlemskapet til NML-organisasjonene, og saken var ett av punktene på NML-møtet.
Den danske og islandske organisasjonen var positiv til forslaget, mens svenskene og finnene ikke hadde endelig avklaring med moderorganisasjonene ennå.

– Vi er ikke i mål ennå, men jeg håper at vi snart kan sette i gang et pilotprosjekt hvor foreløpig bare Danmark og Norge deltar, sier Rita von der Fehr, leder av BFIs fagstyre.

NML på rett spor

På NML-møtet i 2013 i Trondheim tok BFI opp NML-kongressens framtid. "Has the NML Congress outplayed its function?", spurte BFI da. De norske representantene ville diskutere hensikten med å arrangere kongress på engelsk all den tid det kommer svært få deltakere fra de andre landene.
På årets kongress var den norske delegasjonen den største (etter Island), men det var mange svensker og en god del dansker til stede også.

– NML hadde et møte i fjor hvor vi tok opp problemstillingen på nytt. Vi ble enige om hvordan – og hvor – vi bør informere om kongressene. Det ser ut som om vi er på rett spor nå, men det er dermed ikke gitt at neste NML-kongress i Norge blir på engelsk. Det får vi vurdere når den tid kommer, sier von der Fehr.

Stikkord:

BFI, Fagpolitisk arbeid, NITO, NML