Slår alarm om økende sykehus-forfall

Aktuelt

Slår alarm om økende sykehus-forfall

Laboratoriebygget på Ullevål sykehus brukes som eksempel på dårlig vedlikehold i en ny rapport. Rådgivende ingeniørers forening mener sykehusene må pusses opp for 40 milliarder kroner.

Publisert

Endret

Halvparten av sykehusenes bygningsmasse stemples som «utilfredsstillende» eller «svært dårlig» i rapporten «Norges tilstand 2015». Det er bransjeorganisasjonen Rådgivende ingeniørers forening (RIF) som har vurdert tilstanden til sykehus, veier, jernbane og andre viktige offentlige bygg og anlegg. Hvis konklusjonene i den omfattende rapporten er korrekte, må Norge snarest pusses opp for enorme summer.

Sykehusenes tilstand omtales slik i rapporten:

  • Forverret siden forrige tilstandsrapport, som kom i 2010.
  • Beløpene til vedlikehold dekker bare en tredjedel av behovet.
  • Nå må forfallet stoppes, og det må satses både på vedlikehold, oppgradering av eksisterende bygg og nybygg.

 Les også: Beretning om et varslet forfall

 «Et nasjonalt problem»

En nedadgående spiral innen vedlikehold er dårlig samfunnsøkonomi. Blant annet fører utdatert bygningsmasse og dårlig inneklima til ineffektiv drift og unødig sykefravær.

RIF mener etterslepet på vedlikehold er så alvorlig at det utgjør et nasjonalt problem. Rapporten anbefaler en nasjonal handlingsplan for å ta igjen etterslepet i løpet av ti år. Når den onde sirkelen er brutt, må det tas grep for å sikre at forfallet ikke gjentar seg. Viktige punkter fra resepten er:

  • Vedlikeholdsmidler må skjermes. Når man vil investere i nybygg, bør det samtidig settes av penger til årlig vedlikehold.
  • Synliggjør byggets levetidskostnader.
  • Fagfolk innen bygg og eiendom må få mer makt og myndighet i helseforetakene.
  • Lær av andres erfaringer når det skal bygges nytt. Det nyetablerte Sykehusbygg HF får en viktig rolle på dette området.
  • Når nye sykehus tas i bruk, bør de evalueres med jevne mellomrom.

Les mer:

Hvor lenge varer de nye sykehusene?

Les rapporten fra Rådgivende ingeniørers forening:

Norges tilstand 2015

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Helsepolitikk