Rekordår for bioingeniørutdanningene

Aktuelt

Rekordår for bioingeniørutdanningene

Flere enn 330 studenter har møtt opp til studiestart ved de sju bioingeniørutdanningene. 

Publisert

Endret

Bioingeniøren har fått en oversikt over antall førsteårsstudenter, i forbindelse med studiestart i august (se faktarammen).

All erfaring tilsier at det endelige studenttallet ikke er klart før det har gått noen uker. Utdanningsstedene regner med at det alltid er noen som ombestemmer seg kort etter studiestart og slutter.

Men de siste årene har for eksempel bioingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus opplevd mindre frafall. Ved inngangen til studieåret 2015/16 var det fortsatt over 60 studenter på både andre og tredje årstrinn.

Trapper opp i Bergen

Høgskolen i Bergen (HiB) har i år et mye større kull enn tidligere. Bioingeniørutdanningen ved HiB fikk 20 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, og studiekoordinator Irene Nygård har hatt gleden av å ta imot hele 60 «førsteklassinger».

Helse Vest ønsker økt kapasitet ved HiB for å få nok bioingeniører til sykehusene på Vestlandet.

– De 25 - 30 bioingeniørene vi utdanner årlig nå, dekker knapt behovet til Haukeland universitetssjukehus. Med 20 nye studieplasser vil alle helseforetakene innenfor Helse Vest nyte godt av våre kandidater, sa HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen til høgskolens nyhetssider da budsjettet var klart.

Men mange flere studenter betyr også at mange flere skal ha praksisplasser. Irene Nygård regner med at sykehusene på Vestlandet tar den utfordringen – det er tross alt til deres eget beste at det kommer flere unge, nyutdannede bioingeniører ut på arbeidsmarkedet om noen år.

– Vi er i dialog med Helse Vest om praksisplasser. Sammen finner vi en løsning, sier Nygård.

PS!

I Danmark er det også et rekordår for bioingeniørutdanningene. Ifølge fagbladet Danske Bioanalytikere er det 16 prosent økning i antall førsteprioritetssøkere.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning