OUS: Ikke absolutt krav om korte ermer

Aktuelt

OUS: Ikke absolutt krav om korte ermer

Landets største sykehus krever at personalet bruker overdel med korte ermer ved direkte pasientkontakt, men ikke ellers.

Publisert

Endret

Oslo universitetssykehus (OUS) har dermed ikke et like absolutt krav om korte ermer som UNN.

Årsaken er at OUS anser dokumentasjonen for at lange ermer bidrar til økt smittespredning som mangelfull.

- Krav om korte ermer er basert på en faglig vurdering av at lange ermer kan medføre smittespredning, dels ved at det setter seg bakterier i tøyet og dels ved at man ikke vasker hender - og spesielt håndleddet - godt nok når man har lange ermer.

Det opplyser avdelingsleder for smittevern, Egil Lingaas, til Bioingeniøren.

Les også:

Lange ermer kan koste vitnemål og jobb

- Mange land – blant annet Sverige - og mange sykehus i Norge, har valgt korte ermer og klippet lengden på ermene på legefrakker. Det har vi så langt ikke gjort, forteller han.

«Bare below the elbows» - eller krav om sykehusuniformer med korte ermer, har vært et hett debattema i Storbritannia og Danmark de senere årene. Det har blant annet oppstått konflikter når muslimske kvinner har ment at de ikke kan følge reglementet på grunn av religiøse krav til påkledning.

Hygieneregler - kun delvis forskningsbaserte

En artikkel av universitetslektor Solveig Breivik m.fl, publisert i Sykepleien Forskning i 2012, konkluderte med at retningslinjer for arbeidsantrekk i helsetjenesten kun er delvis forskningsbaserte.

Når det gjelder uniformer, omtaler forfatterne studier som viser at tøyet raskt blir kontaminert med bakterier. Det kan både dreie seg om bærerens normalflora og patogene bakterier som Staphylococcus aureus.

Illustrasjonsfoto: Tomas Moss, tomas@icu.no

Det er spesielt mange bakterier ved lommer, ermer og på mageområdet. Likevel kan man ikke konkludere med at arbeidstøy er en infeksjonskilde. Det er vanskelig å tallfeste risikoen, eller påvise hvor mikroorganismer kommer fra.

Arbeidsgiver avgjør

Folkehelseinstituttet opplyser til Bioingeniøren at det nylig har kommet en standard for frakker i helsevesenet, med tre fjerdedels lange eller korte ermer.

- I siste instans er det arbeidsgiver som bestemmer uniformsreglementet internt i sykehuset, inkludert eventuelle sanksjoner ved avvik, skriver seniorrådgiver Nina Kristine Sorknes i en e-post til Bioingeniøren.

Stikkord:

Arbeidsliv, Smittevern