OUS desentraliserer

Oslo universitetssykehus har vedtatt at prøvetakingen av voksne, innlagte pasienter som hovedregel skal desentraliseres. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen.

Oslo universitetssykehus har vedtatt at prøvetakingen av voksne, innlagte pasienter som hovedregel skal desentraliseres. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen.

Aktuelt

OUS desentraliserer

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus har konkludert etter to års utredning: Blodprøver av voksne, innlagte pasienter skal tas av sykepleierne på sengepostene.

Publisert

Endret

– Det var synd at innspillene våre ikke ble hørt. Dette var ikke det vedtaket vi ønsket, sier Julie Dybvik, foretakstillitsvalgt for NITO ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hun er bekymret for konsekvensene for den preanalytiske kvaliteten, og mener at full desentralisering ikke er den beste løsningen for OUS.

Foreslo diagnostisk samarbeidspartner

NITO foreslo blant annet at sykehuset kunne gitt helsesekretærene en større rolle i prøvetakingsarbeidet, og at OUS kunne prøvd ut en ordning med diagnostiske samarbeidspartnere – slik Sykehuset Innlandet har gjort.
Samtidig erkjenner Dybvik at det er delte meninger om prøvetakingen blant bioingeniørene på OUS.

Forventer reell evaluering

Selve overgangen til desentralisert blodprøvetaking skal skje trinnvis. I første omgang skal bioingeniører lære opp sykepleierne ved fire avdelinger. Ved årsskiftet tar disse avdelingene over ansvaret for prøvetakingen. Innen sommeren 2016 skal det gjennomføres en evaluering av den nye oppgavedelingen.

– Vi forventer at det skjer en reell evaluering hvor man er åpen for å finne andre alternativer hvis den nye ordningen ikke fungerer, sier Dybvik.

Et mulig stridsspørsmål er ressursfordelingen mellom lab og sengeposter. Ifølge Dybvik bygger prosjektet på en tanke om at sengepostene skal få flere hender, mens laboratoriene trenger færre, når prøvetakingen overføres.

– Men desentralisering forutsetter at laboratoriene driver kontinuerlig opplæring. Det vil være ressurskrevende, sier hun.

Stikkord:

Desentralisert blodprøvetaking, Oslo universitetssykehus