Mange små steg mot et tøffere arbeidsliv?

Aktuelt

Mange små steg mot et tøffere arbeidsliv?

Lengre arbeidsdager og mindre jobbsikkerhet! Det kan bli resultatet også for bioingeniørene, hvis sykehusene vil benytte seg av handlingsrommet i den nye arbeidsmiljøloven.

Publisert

Endret

Tirsdag 24. mars i år vedtok det borgerlige stortingsflertallet endringer i arbeidsmiljøloven, til nærmest unison protest fra landets fagforeninger. De mener arbeidstakernes rettigheter blir svekket.

Flere av lovendringene er – isolert sett – ikke så store, men i sum kan de ha betydelige konsekvenser.

Slik er den nye loven:

  • Skift/turnus: Lokale tillitsvalgte kan inngå avtaler om vakter på inntil 12,5 timer, mot 10 timer i dag. 10 timer lange vakter kan avtales direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mot 9 timer i dag.
  • Overtid: Arbeidsgiver og lokale tillitsvalgte kan avtale 20 timer overtid i løpet av én uke og 50 timer i løpet av én måned, mot henholdsvis 15 og 40 i dag.
  • Søndagsarbeid: Det blir mulig å jobbe tre søndager på rad, mot to i dag.
  • Beredskapsvakt: Som hovedregel skal minst én sjuendedel av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstiden, mot én femtedel i dag.
  • Midlertidig ansettelse: Det blir tillatt å ansette folk i midlertidige stillinger i inntil 12 måneder, uten at det er snakk om et vikariat eller en prosjektstilling.

12,5 timer – i åtte dager

- Det kan bli økt press på både lokale tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker, tror advokatfullmektig Odd Eirik Seipäjärvi i NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling.

Han tenker da særlig på den nye muligheten til å avtale turnus med lange vakter, uten å involvere fagforeningene sentralt.

Presset kan komme fra arbeidsgiveren, men også fra arbeidstakere som av ulike grunner ønsker å jobbe lange vakter. For lokale tillitsvalgte blir det svært viktig å finne ut hva medlemmene ønsker. Både helsa og familiesituasjonen kan sette begrensninger for hvordan den enkelte kan jobbe.

- Avtaler bør forutsette frivillighet når det er snakk om turnuser med lange vakter. Jeg vil anbefale tillitsvalgte å kontakte oss i NITO-advokatene for bistand, hvis de havner i en situasjon hvor arbeidsgiver vil ha lange turnuser, sier Seipäjärvi.

I fjor viste en rundspørring blant NITO-tillitsvalgte at det var få som ønsket lange turnuser.

Når lovendringen trer i kraft, åpner den for en turnus med tolv og en halv times vakter i åtte dager på rad.

- Det er lenge. Å jobbe over tolv timer i strekk er ikke heldig i alle stillingstyper og arbeidssituasjoner, mener Seipäjärvi.


Flere midlertidige?

Den nye adgangen til midlertidig ansettelse ble møtt med sterke protester fra fagforeningshold. Regelverket som skal regulere midlertidige ansettelser er svært komplisert. Mange frykter økt byråkrati og flere juridiske tvister når det trer i kraft.

Det er noe av grunnen til at også arbeidsgiverforeningen Spekter gikk imot denne endringen.

Men nå er spørsmålet hva det enkelte helseforetak vil gjøre, når regjeringen likevel har gitt dem muligheten til å ansette midlertidig.

- I andre land som har liberalisert reglene, har arbeidsgiverne benyttet seg av muligheten til å ansette flere i midlertidige stillinger. Vil det bli annerledes i Norge? spør Seipäjärvi.

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø