Konkluderte for sterkt om oppvarming før prøvetaking

Aktuelt

Konkluderte for sterkt om oppvarming før prøvetaking

Kunnskapssenteret trekker tilbake anbefalingen om å slutte med oppvarming av hæl og kapillær prøvetaking på spedbarn.

Publisert

Endret

Det omdiskuterte notatet «Varmetiltak kan gi brannskade» skal endres, slik at det ikke lenger gir noen anbefaling om hva som bør være praksis ved sykehusene.

Mange bioingeniører reagerte da notatet ble offentliggjort i september, med denne konklusjonen:

  • Blodprøver av spedbarn bør tas som venepunksjon av kvalifisert personell og ikke som kapillærprøve, fordi det er mer skånsomt for barnet.
  • Oppvarming av hæl før blodprøvetaking gir ingen sikker gevinst og bør unngås.

Bioingeniører opplevde at dette ikke stemte med deres erfaringer.

Mente ikke å danne norm

- Vi har gitt en korrekt oppsummering av forskningen vi har funnet på området, men vi burde ikke ha formulert dette som en anbefaling, sier seksjonsleder Øystein Flesland i Kunnskapssenteret.

Notatet er basert på forskningslitteratur og mottatte meldinger om pasienter som har fått brannskader. Kunnskapssenteret hentet ikke inn erfaringsbasert kunnskap fra helsepersonell som tar prøver av spedbarn.

- Målet med notatet var at sykehusene skulle vurdere sin praksis. Når man vurderer sin praksis bør man ta hensyn til forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientenes og pårørendes kunnskap. Meningen var ikke at vi skulle danne en ny norm, sier Flesland.

I midten av desember hadde Kunnskapssenteret et møte om saken med BFIs rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS). Utvalget hadde kritisert konklusjonene i notatet.

- Debatten om saken har vært nyttig, og det var et positivt møte, mener Flesland, som håper på et godt samarbeid med bioingeniørene i fremtiden.

Stikkord:

Blodprøvetaking