Farlig villscreening eller fremtidens helsetjeneste?

Fullt hus på BFIs debatt om selvtesting. Debatten fant sted på Bioingeniørdagen, onsdag 15. april.

Fullt hus på BFIs debatt om selvtesting. Debatten fant sted på Bioingeniørdagen, onsdag 15. april.

Aktuelt

Farlig villscreening eller fremtidens helsetjeneste?

Debatten om selvtester startet med klare fronter, og endte med forsiktig utstrakte hender mellom bioingeniører, farmasøyter og leger.

Publisert

Endret

BFI markerte Bioingeniørdagen ved å samle helsepersonell og teknologer til debatt om selvtester.

Mens helseprofesjonene diskuterer kvalitetssikring og ansvarsområder, har pasienter og markedskrefter for lengst avgjort disse testenes fremtid. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, illustrerte det slik i ett av sine innlegg:

– Når norske leger, i tråd med de faglige retningslinjene, sier det er unødvendig å teste for Leiden-mutasjon (lett forhøyet blodpropprisiko) før oppstart med p-piller, så kjøper pasienten i stedet bare gentesten i utlandet!

Vil avdekke hjertesykdom i apotek

Karianne Svendsen, stipendiat ved Seksjon for klinisk ernæring på Universitetet i Oslo, fortalte om sin forskning på sjekk av blant annet kolesterol og blodtrykk i apotek. Boots-kjeden tilbød i fjor høst slike undersøkelser i en rekke av sine apotek.

– 100 000 har uoppdaget diabetes type 2. 15 000 har uoppdaget arvelig høyt kolesterol. Apoteket kan være stedet hvor vi kan fange dem opp, sa Svendsen.

Kjeden har også andre selvtesttilbud; klamydiatest som analyseres av Fürst, føflekkscanning og enkle gentester.

– Gjør ting de ikke kan

Fra et bioingeniørståsted er kvaliteten på testen og prøvetakingen et minst like sentralt spørsmål som hvem og hva som skal testes.

Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo i Noklus kastet en brannfakkel inn i debatten da hun uttrykte bekymring over yrkesgrupper som setter i gang med ting de ikke kan.

– De som jobber i apotek har ikke god nok kompetanse på blodprøvetaking, preanalyse og analysering av prøver. De analyserer ikke eksterne og interne kvalitetskontroller. De har ingenting av dette i sin grunnutdanning, sa Rekkebo, og fortalte til sammenligning at opplæringen av pasienter som selv skal måle INR går over 21 uker.

Ønsker om samarbeid

Fra salen kommenterte fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen at han ble både trist og provosert av kritikken mot apotekene, og kvaliteten og nytten ved testene deres. Han etterlyste samarbeid mellom Noklus og apotekene.

Rekkebo forsikret om at hun gjerne stiller opp som laboratoriekonsulent for apotek – på lik linje som med sykehjem og legekontorer.

Men Noklus-sjef Sverre Sandberg understreket at spørsmålet om vilkårlig screening tidligere har satt en stopper for apotekenes deltakelse i Noklus.

– Vi har en dialog med alle enheter som er medlemmer i Noklus, om hvilke prøver de skal utføre. Dette er noe fagfolk og myndigheter er blitt enige om. Kan vi komme til en tilsvarende enighet med apotekene, ser jeg ingen grunn til at ikke de skal kunne være med i Noklus, sa Sandberg.

Han mener partene i debatten om selvtesting bør komme frem til felles, kunnskapsbaserte retningslinjer. Noen uenigheter og kompromisser må man leve med, men målet bør være at tilbudet av selvtester styres av hva som beviselig er nyttig for pasienten.

– Vi kan ha selvtester på Rimi, hvis det viser seg å være det riktige å gjøre. Men alt vi velger å gjøre må være evidensbasert, var Sandbergs poeng.

Stikkord:

BFI, Bioingeniørdagen, Selvtest