Cellens ferd fra stol til svar

Cytologi og HPV
Aktuelt

Cellens ferd fra stol til svar

«Alle» kvinner tar den, men hva skjer med celleprøven fra livmorhalsen etter ubehaget i gynekologens stol?

Kanskje har hun akkurat satt en brøddeig, eller kanskje er hun midt i en jobbsamtale på mobilen, når hun oppdager konvolutten med Kreftregisterets logo i postkassen. Brevet åpnes, hun rynker pannen, tenker tilbake: «Er det virkelig tre år siden sist?»

Noen dager eller uker senere, på fastlegens kontor, plassert i stolen ingen kvinner liker. Puste dypt og tenke på noe annet.

Kvinnen bor i Tønsberg, sommerbyen, hun forestiller seg måkeskrik og båttur på stille sjø. Kanskje legger hun merke til at legen nå bruker en liten børste til å ta cervixprøven og at børsten rystes oppi et prøverør før lokket settes raskt på? Tidligere, før 2012, strøk legene i Vestfold prøven ut på et objektglass og sprayet lett med fikseringsmiddel før nedpakking.

Følg prøvens ferd gjennom laboratoriet - bildeserie i bunnen av artikkelen.

Færre feilkilder

Men legen var ofte ikke rask nok med å spraye, og cellene tørket. Lufttørkede celler gjør jobben vanskelig for bioingeniørene som skal analysere prøvene. Nå som Sykehuset i Vestfold har innført ny metode, er feilkildene færre og prøvekvaliteten bedre.
Sannsynligvis ofrer ikke kvinnen i stolen dette en tanke. Hun kler på seg og forsvinner ut døren med beskjed om at ingen nyheter er gode nyheter, og at hun blir kontaktet dersom screeningprøven må følges opp.

Fagbioingeniør Raja Levorsen
Raja Levorsen er fagansvarlig bioingeniør på cytologisk seksjon ved patologiavdelingen på Sykehuset i Vestfold. Hun har 22 års fartstid ved avdelingen og har aldri arbeidet med annet enn cytologi.

I Vestfold hentes stort sett alle celleprøver fra legekontorene i distriktet av sykehusets transporttjeneste og fraktes til sykehuset i sentrum av Tønsberg. Der står fagbioingeniør Raja Levorsen og hennes fem kollegaer ved cytologisk seksjon klare til å screene de rundt 100 livmorhalsprøvene som ankommer daglig.

Filmatisk hverdag

På laboratoriet har hver bioingeniør sin «bås», med hvert sitt mikroskop. Her tilbringer de arbeidsdagen, med nakken bøyd og høyfokuserte øyne, letende etter tegn på at fare er på ferde.

– De aller fleste mennesker blir langsynte med alderen, men ikke vi som jobber med mikroskopet hver dag. De fleste av oss blir nærsynt, forteller Levorsen.

Det de ser i mikroskopet er vel verdt litt svekket distansesyn.

– Å arbeide i mikroskopet er som å se en film. Cellene er vakre, og vi ser mye forskjellig hver dag, forteller Levorsen.

Gresk oppdagelse

På slutten av 1920-tallet skapte den greske patologen og forskeren George Papanicolaou medisinsk sensasjon da han hevdet at man kunne oppdage livmorhalskreft ved å ta en enkel celleprøve og analysere prøven i mikroskop. Forandring i cellene kunne være tegn på kreft. I utredningsfasen var ingen operasjon nødvendig, kostnadene var små og forebyggingspotensialet enormt. På engelsk kalles livmorhalsprøve helt enkelt «Pap smear».

Papanicolaou regnes som cytologiens far, og han ville nok ha nikket gjenkjennende til arbeidsprosessen hadde han besøkt cytologisk seksjon i Tønsberg. Det første som skjer med prøvene er at de kjøres gjennom en maskin som preparerer væskebaserte cytologiprøver. Maskinen grynter og stønner og bråker så fælt at bioingeniørene har gitt den navnet «Ferdinand», oppkalt etter oksen.

Ingenting er hundre prosent sikkert, verken maskinene eller jeg. Men vi som screener er svært bevisste på ansvaret vi har.

Raja Levorsen, fagbioingeniør

Celler i endring

Deretter skal prøvene farges – med Papanicolaous fargemetode – slik at det blir mulig å skille cellekjerner og cytoplasma fra hverandre i mikroskopet.

– Vi ser etter cellekjerner som er større eller er kraftigere farget enn de skal være, eller som har begynt å miste formen sin, forklarer Levorsen.

Ni av ti celleprøver er helt normale, og da sender bioingeniøren som undersøker prøven svar til rekvirerende lege. Men i om lag ti prosent av prøvene – mellom 10 og 20 daglig – finner Levorsen og hennes kollegaer lette celleforandringer. Da skal prøven sendes videre til HPV-testing, som utføres ved genteknologisk seksjon ved avdeling for mikrobiologi, en etasje lenger ned i sykehusbygget. Finner de høygradige celleforandringer, skal det alltid utføres biopsi.

– Dersom vi finner noe og mener prøven må HPV-testes, skal prøven innom patolog. I 99 prosent av tilfellene er patologene enige med oss, sier Levorsen.

Så å si all livmorhalskreft skyldes vedvarende infeksjon med HPV - humant papillomavirus - av høyrisikotype.

Positiv HPV-test

Én gang i uka tester fagbioingeniør Marianne Odnakk Ludahl ved genteknologisk seksjon livmorhalsprøver for HPV. Rundt en tredel av de 70 prøvene hun tester per uke slår ut positivt.

Tenk om «vår» kvinne får en slik beskjed. Det kan ha gått to-tre uker fra hun tok celleprøven. Kanskje blir hun oppringt av fastlegen eller kanskje får hun et brev i posten: «Celleprøven din viser lavgradige celleforandringer, og du har testet positivt for HPV. Vi ønsker at du avlegger ny celleprøve om seks - tolv måneder.»

Kvinnen har mange spørsmål, ingen viktigere enn: «Er det farlig? Må jeg leve i frykt i et halvt år?». Men hun kan ta det med ro, forsikrer fagbioingeniør Levorsen. Når kvinnen avlegger ny celleprøve, blir prøven alltid testet med både cytologi og HPV. I de fleste tilfellene er analyseresultatet helt normalt da.

– Menneskekroppen er fantastisk. Det kan være mange grunner til at kvinner tester positivt i januar, men negativt i august. Sannsynligvis har kroppen bekjempet HPV-infeksjonen av seg selv, forklarer Levorsen.

Slutt på ferden

På cytologisk seksjon setter Levorsen objektglasset med den ferdiganalyserte prøven forsiktig på plass i «arkivet». Alle prøvene – positive og negative – tas vare på i tiår. Det gjør det enkelt å sammenligne prøver over flere år.

– Ingenting er hundre prosent sikkert, verken maskinene eller jeg. Det kan være endringer vi overser eller misforstår. Men vi som screener er svært bevisste på ansvaret vi har overfor kvinnene som har avgitt prøvene, avslutter Levorsen.

Fra gynekologens stol til ferdig analysesvar

Følg sykehuslaboratoriets arbeid med prøven, steg for steg:

Gynekologistol
Hvert tredje år får norske kvinner mellom 25 og 69 år innkallingsbrev for å ta celleprøve i regi av livmorhalsprogrammet. Celleprøven tas vanligvis hos fastlege. (Foto: iStockphoto)
Cervixprøve
Frem til 2012 var rutinen i Vestfold at celleprøven ble strøket ut på et objektglass, som ble sprayet med fikseringsmiddel, pakket og sendt til laboratoriet. Slik er det fremdeles mange andre steder i landet. Men Sykehuset i Vestfold ønsker nå at cervixprøven tas med børste, og prøvematerialet blir lagt direkte i prøverør.
Konvolutt med prøver.
Sykehuset i Vestfold har transporttjeneste som henter prøver fra legekontor i distriktet. Noen legekontor sender prøver fortløpende, andre samler opp prøver og sender én gang i uka. Prøvene analyseres som regel samme dag som de ankommer.
Maskinell preparering av prøver.
Første steg i analyseprosessen er å samle prøvene og kjøre dem gjennom en maskin som preparerer væskebaserte cytologiprøver. Maskinen tar 40 prøver om gangen og bruker om lag 1 time og 40 minutter på hver kjøring.
Celleprøver som skal farges.
Bioingeniøren gjør klar objektglass med celleprøver til kjøring i fargeoppleggsmaskinen. Fargeprosessen tar cirka 30 minutter.
Farging av celleprøver
Cytologisk analyse av livmorhalsprøver ble utviklet av den greske legen og forskeren George Papanicolaou på midten av 1900-tallet. Metoden er fremdeles den samme: Celleprøven dyppes i ulike farger. De forskjellige fargestoffene binder seg til ulike deler av cellen.
Ferdig farget celleprøve.
Ferdig farget celleprøve. Tommelfingerregelen er: Jo mer DNA i prøven, jo mer farge i cellekjernen. Når prøven er farget, limes et tynt dekkglass over prøvematerialet. Da er prøven beskyttet og kan oppbevares i årevis.
Mikroskopering av celleprøver
Tid for mikroskopisk analyse. Alle prøvene screenes individuelt. Dersom prøven er teknisk god – uten for mye blod, slim eller betennelsesceller – bruker en erfaren bioingeniør to-tre minutter på hver prøve.
Lavgradige celleforandringer (LSIL)
Bioingeniørene finner «noe» i rundt ti prosent av prøvene de analyserer. Her er cellekjernene større og kraftigere farget enn normalt, og noen av kjernene har mistet sin runde form. Prøven viser lavgradige celleforandringer (LSIL), og sendes videre til mikrobiologisk avdeling for HPV-test. Vedvarende infeksjon med humant papillomavirus (HPV) av høyrisikotype kan føre til livmorhalskreft.
Ekstraksjon og deteksjon av HPV
Maskinen som utfører ekstraksjon og deteksjon av HPV bruker om lag fire timer på prosessen. Kit-løsningene som brukes er kostbare, derfor kjøres maskinen kun én gang i uka – når bioingeniørene har nok prøver (70 stykker) til å fylle maskinen.
HPV-prøver
Rundt en tredel av prøvene tester positivt for HPV. Da innkalles kvinnene til ny prøvetaking i løpet av seks-tolv måneder, og disse celleprøvene testes alltid både med cytologi og HPV. Hvis HPV-testen er negativ, regnes alt som ok, og kvinnen kan vente tre år til neste celleprøve.
Ferdiganalyserte prøver blir arkivert
Alle ferdiganalyserte livmorhalsprøver tas vare på.

Stikkord:

Celleprøve, Cytologi, HPV, Livmorhalskreft