Blodbankene fortsetter med Octaplas

Aktuelt

Blodbankene fortsetter med Octaplas

Norske blodbanker skal ikke begynne med egenproduksjon av patogeninaktivert plasma, i hvert fall ikke med det første.

Publisert

Endret

Det siste året er det gjort omfattende vurderinger av ulike typer plasma til transfusjonsformål. Kunnskapssenteret lagde en rapport med vurdering av pris, effekt og pasientsikkerhet, og en gruppe fagfolk ledet av overlege Tor Hervig fra blodbanken på Haukeland universitetssjukehus har kommet med sin anbefaling.

– Det er ikke enighet i fagmiljøet om hva som er den beste løsningen. Men alle er enige om at det er greit å fortsette med Octaplas, derfor gjør vi inntil videre det, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest.

Fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene står bak avgjørelsen.

Godt, men dyrt

Octaplas produseres av firmaet Octapharma. Den er patogeninaktivert og lages ved at plasma fra cirka 1000 givere blandes. I en slik batch blir skadelige antistoffer fortynnet. Ifølge Kunnskapssenteret har Octaplas aldri forårsaket den livstruende komplikasjonen TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury).

Ulempen er at Octaplas er dyrere enn alle de alternative plasmaproduktene som er utredet. Det var også bakgrunnen for at denne saken ble tatt opp via det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten – de regionale helseforetakene ville vite om det fantes billigere alternativer som kunne anbefales.

Ikke et enkelt valg

Når konklusjonen i denne omgangen er at det ikke skal gjøres endringer, skyldes det også de betydelige konsekvensene det kunne fått for arbeidet i blodbankene.

– Dette er ikke som å velge mellom legemiddel A og B – hvor det ene er billigere men har samme effekt, sier Schem.
Skulle man tatt i bruk teknikk for patogeninaktivering ved mange av landets blodbanker, ville det påvirket arbeidsprosessene i betydelig grad og utløst behov for flere bioingeniørårsverk.

Schem mener det ikke bør være klar faglig uenighet hvis man skal velge en slik løsning.

Stikkord:

Transfusjonsmedisin