Asylsøkerne strømmer til, men Sykehuset Østfold har kontroll

Syriske flyktninger venter ved et jernbanespor i Kroatia. De ønsker å dra til et nordeuropeisk land. Bildet er tatt i midten av september i år. Foto: iStockphoto

Syriske flyktninger venter ved et jernbanespor i Kroatia. De ønsker å dra til et nordeuropeisk land. Bildet er tatt i midten av september i år. Foto: iStockphoto

Aktuelt

Asylsøkerne strømmer til, men Sykehuset Østfold har kontroll

I høst har over 20 000 asylsøkere kommet til Norge. Bioingeniører spiller en sentral rolle i tuberkuloseundersøkelsen alle nyankomne skal gjennom.

Publisert

Endret

Det er tirsdag ettermiddag, siste uka i november og ingen flere pasienter venter på å ta plass i prøvetakingsstolen hos Silje Skarning Olsen på sykehuset i Moss.

Men det betyr ikke at det ligger an til en rolig slutt på arbeidsdagen. Snart kommer busser med asylsøkere til å rulle opp foran hovedinngangen. I dag er Olsen én av fire bioingeniører som skal sørge for at de får tatt de nødvendige blodprøvene.

Flytting og flyktningkrise

Østfold har i høst fått et splitter nytt akuttsykehus på Kalnes utenfor Sarpsborg. Midt oppe i den krevende flyttingen til nye lokaler, har helseforetaket også måttet trå til i en flyktningkrise.

Da tilstrømningen av asylsøkere skjøt fart, opprettet Utlendingsdirektoratet et stort ankomstsenter i Råde. Sykehuset Østfold har fått ansvaret for tuberkulosekontroll. Når alt utstyr og personale er på plass, skal både røntgen, blodprøver og analyser gjøres i ankomstsenteret. Men inntil videre busses nyankomne til undersøkelser ved helsehuset i Fredrikstad eller sykehuset i Moss.

Gjør en ekstra innsats

– Vi begynte å ta prøver fredag 16. oktober, forteller Frode Arntsen, seksjonsleder for utestasjonene til Senter for laboratoriemedisin.

Frode Arntsen og Silje Skarning Olsen
Frode Arntsen og Silje Skarning Olsen.

Han viser frem «løypa» som asylsøkerne går når de kommer til helsesjekk utover ettermiddagen og kvelden. Inn hovedinngangen fra bussen og til registrering i en egen skranke. Sekretærene forer datasystemet med nødvendig informasjon og rekvirerer røntgen og blodprøver. Så er det bare å vente på tur.

Arntsen anslår at det hver ettermiddag er 160 – 200 nye asylsøkere som skal ha helsesjekk hos Sykehuset Østfold.

Silje Skarning Olsen tar gjerne to ekstravakter med prøvetaking per uke. Det fører til lange arbeidsdager, men hun synes det er viktig å stille opp og gjøre en innsats når behovet er så stort.

Overtidstillegg blir det selvsagt, og et ekstra kronebeløp på toppen, bekrefter seksjonsleder Arntsen. Når man står på ekstra, skal man ha litt igjen for det.

Og folk er flinke til å være med og ta i et tak, synes han. Bioingeniører og helsesekretærer fra flere seksjoner hjelper til. Bioingeniørstudenter stiller også opp, og to bioingeniører fra Sykehuset i Vestfold har hjulpet kollegene på østsiden av Oslofjorden med å dekke opp vakter.

Les også: Takler asylkrisen med dugnadsånd

Korte møter

For Olsen består en vanlig prøvetaking av å tappe tre glass, eventuelt fire hvis pasienten er gravid og skal ta hiv-test.

IGRA-prøvene (tuberkulosetest) skal inkuberes i 16 – 24 timer før de sentrifugeres. Etterpå sender bioingeniørene dem til Oslo universitetssykehus (OUS) eller Ahus for analyse.
Prøvetakingen skal skje kjapt og effektivt. Det er lite tid til forsøk på småprat.

– Men jeg ser jo hvilket hjemland de har når jeg sjekker asylsøkernes ID-kort mot rekvisisjonen. Det er mange fra Syria, forteller Olsen.

Det lille inntrykket hun får av pasientene er jevnt over positivt.

– De er vanlige folk. De sier «hei» og «ha det» og er stort sett greie og hyggelige å ha med å gjøre, sier hun.

Krevende prøvetaking

Det høye antallet barn blant asylsøkerne er en uventet utfordring for bioingeniørene. På forhånd ble det sagt at de fleste ville være enslige menn. Men det er mange familier som kommer. Ved utgangen av november hadde sykehuset tatt IGRA-prøver av cirka 1000 barn. Totalt var det tatt over 5200 blodprøver til tuberkulosetesting.

Barna skal i utgangspunktet ikke til røntgen. De tar kun IGRA-testen. Men det er ikke alltid så greit når man er liten, veldig sliten, det er sent på kveld og de fleste hvitkledde snakker et fremmed språk.

– Vi har alltid bioingeniører som er godkjent for å ta prøver av barn på vakt, og vi har også noen ansatte som snakker arabisk. Men det er enkelte barn vi ikke har fått til å ta prøve av. Da må de til røntgen uansett, forteller Arntsen.

PS!

Screeningen viser at de aller fleste asylsøkere ikke har tuberkulose. Fra januar til oktober ble det meldt om til sammen 59 tilfeller. Smittefaren knyttet til asylsøkere anses som svært liten, opplyser Folkehelseinstituttet.

Stikkord:

Asylsøkere, Blodprøvetaking, Sykehuset Østfold, Tuberkulose