8 av 10 lesere er fornøyd med Bioingeniøren

Aktuelt

8 av 10 lesere er fornøyd med Bioingeniøren

Bioingeniøren har en lojal og fornøyd leserskare, og et stort flertall blant dem foretrekker fortsatt papirversjonen. Det viser en ny leserundersøkelse.

Publisert

Endret

– Vi er fornøyde med at vi fortsatt scorer høyt på troverdighet, og at leserne mener Bioingeniøren er et godt blad, sier redaktør Grete Hansen om resultatene fra leserundersøkelsen, som er utført av Ipsos MMI.

Undersøkelsen viser at 8 av 10 lesere er meget eller ganske fornøyd med Bioingeniøren. Det er samme resultat som da forrige leserundersøkelse ble gjennomført for fire år siden.

– Det er viktig for oss å undersøke om bladet er der leserne ønsker vi skal være, understreker Hansen.

Vil ha flere reportasjer

Leserne ønsker seg flere arbeidsplassreportasjer i bladet. Det tar redaktøren til etterretning.

– Vi bør nok reise litt mer og besøke flere arbeidsplasser, medgir hun.

Redaktøren synes det er gledelig at 40 prosent av leserne etterlyser flere vitenskapelige fagartikler, og at halvparten kan tenke seg å lese fagartikler på engelsk. Siden mange norske forskere foretrekker å publisere på engelsk, kan det medføre flere fagartikler, mener hun.

Flest leser papir

Det siste året har Bioingeniøren satset mye på nett. Leserundersøkelsen skulle blant annet gi svar på hvordan leserne bruker nettsidene. Resultatet viser at et stort flertall foretrekker papir. 87 prosent leser i papirutgaven av Bioingeniøren i løpet av en måned, mens 24 prosent leser på digitale plattformer. Bruken av nettsiden er noe høyere enn for fire år siden.

– Antallet er lavere enn vi hadde håpet på, sier Hansen.

Det kan forklares med at 74 prosent av de 521 personene som svarte på undersøkelsen er 45 år og eldre. De yngre bioingeniørene er ivrigere nettbrukere enn de eldre.

– Samtidig vet vi at bioingeniører har en travel hverdag med lite tid til å sitte foran pc-skjermen og lese mens de er på jobb. Papirutgaven kommer hjem til folk, sier redaktøren.

Godt lest blad

Undersøkelsen viser at bladet blir godt lest. Seks av ti respondenter har lest alle de seks siste utgavene. I snitt bruker hver leser 34 minutter på bladet, en økning på 3,5 minutter siden 2010. Mange tar vare på Bioingeniøren som fremtidig oppslagsverk.

– Vi er glade for at bioingeniører leser nesten hvert nummer og bruker god tid på oss, avslutter redaktør Grete Hansen.

Stikkord:

Tidsskriftet Bioingeniøren