Sykefravær blant bioingeniører

Aktuelt

Sykefravær blant bioingeniører

Her er bioingeniørenes sykefraværstall:

Publisert

Endret

Det fins ikke offisiell statistikk over sykefraværet blant bioingeniører i Norge. Bioingeniøren har foretatt en uformell innsamling av sykefraværstall ved å kontakte hvert enkelt RHF, og tallene er oppsummert i tabell 1: Sykefravær blant bioingeniører (under).

Tallene må leses med forbehold, og de er ikke direkte sammenlignbare. Helse Sørøst og Helse Nord rapporterte tall på RHF-nivå, mens Helse Midt-Norge og Helse Vest sendte henvendelsen videre til de enkelte foretakene. Ikke alle foretakene har oppgitt tall. Foretakene har også oppgitt sykefraværstall innen ulike tidsperioder, som det fremgår av tabell 1.


Likevel gir tallene et bilde på sykefraværet blant bioingeniører innen gitte tidsperioder. Helse Førde HF utmerker seg med å ha desidert lavest sykefravær, mens Helse Nord-Trøndelag HF har det høyeste sykefraværet.