Spedbarnshæler bør ikke varmes før prøvetaking, sier Kunnskapssenteret

Aktuelt

Spedbarnshæler bør ikke varmes før prøvetaking, sier Kunnskapssenteret

Oppvarming av hæl før blodprøvetaking bør unngås. Det sier Kunnskapssenteret i et nytt notat. Risikoen for å påføre barn brannskader, er årsaken. - Jeg er usikker på om konklusjonen deres er riktig, sier Helga Aasen Osvoll, leder i RUPPAS.

Publisert

Endret

Kunnskapssenteret har gått igjennom 36 meldinger som er gitt til Meldeordningen ved Kunnskapssenteret. De gjaldt brannskader som var påført pasienter under sykehusopphold, og fire av dem gjaldt spedbarn som hadde fått brannskader på hælen. Enten hadde varmeputen eller hansken med vann vært for varm, eller så hadde tøyet rundt falt av.

I notatet skriver Kunnskapssenteret at de ikke finner dokumentasjon på at slik oppvarming er nyttig.

Vanskelig å forske på barn

Osvoll synes det er ille at spedbarn er blitt påført brannskader, hun skjønner derfor at det er nødvendig å ta tak i problemet, men hun er usikker på om konklusjonen til Kunnskapssenteret er riktig. Det er nemlig helt vanlig å varme opp hælene til spedbarn, og hun tror grunnen er at det fungerer.

- Mange bioingeniører har erfart at det blør bedre fra en oppvarmet hæl enn fra en kald. At det ikke er dokumentert, er ikke så rart. Det er vanskelig å forske på blodprøvetaking av spedbarn.

På Førde sjukehus, som er Osvolls arbeidssted, bruker bioingeniørene varmepute dekket med et tøystykke på kalde spedbarnshæler. De holder på foten mens den varmes opp, og lar ikke barnet ligge alene med varmeputen.

- Har man gode rutiner for hvordan oppvarmingen skal foregå, unngår man brannskader, mener hun.

Venepunksjon?

Kunnskapssenteret anbefaler venepunksjon framfor kapillær prøvetaking. De viser til en Cochrane-rapport fra 2011 som sier at venepunksjon utført av trenet personell gir mindre smerte hos barn enn kapillærprøve fra hæl.

- Mener Kunnskapssenteret at vi skal stikke spedbarn i albuen? Det er helt uvanlig, og neppe noe godt alternativ. Jeg regner med at de mener åpen venøs prøvetaking på håndbaken. Det er en god metode, men den krever mye mer opplæring enn kapillær prøvetaking, og tar lengre tid. Det er derfor ikke et alternativ ved alle prøvetakinger av nyfødte, sier hun.

Kunnskapssenterets notat vil bli tatt opp i RUPPAS (Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting) i høst. Osvoll ser ikke bort fra at RUPPAS tar kontakt med Kunnskapssenteret for å diskutere innholdet i notatet.