Sier ja til desentralisert blodprøvetaking, men ikke med glede

Aktuelt

Sier ja til desentralisert blodprøvetaking, men ikke med glede

Når det ikke er mange nok ledige bioingeniørhender til å få unna morgenrundene, gjenstår til slutt ikke andre alternativer enn å la sykepleierne ta over.

Publisert

Endret

Det mener Laila Fure, enhetsleder for biokjemienheten ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hun understreker at hun kun uttaler seg på egne vegne, ikke som representant for arbeidsplassen.

Fure beskriver morgenrunder som starter klokken halv åtte og kan vare i over tre timer.

- Morgenen starter med 250 rekvisisjoner. I tillegg har vi poliklinisk prøvetaking og skal holde driften i gang inne på laboratoriet. Prøvetakingen styrer arbeidshverdagen og går på bekostning av andre oppgaver. Mengden prøver som skal tas er blitt for stor for medisinsk biokjemi alene, sier hun.

Når det ikke har latt seg gjøre å fordele prøvetakingen på flere bioingeniører, ser hun ikke andre løsninger enn desentralisering.

Liker oppgaven, men ikke omfanget

Enhetslederen er blant de mange som har vært aktive i nettdebatten om blodprøvetaking. De fleste som skriver innlegg vil at bioingeniørene skal beholde oppgaven, og engasjementet er sterkt.

- Det føles som om mange mener at man ikke bryr seg om kvalitet, eller bare vil bli kvitt en tung arbeidsoppgave, hvis man er åpen for desentralisert prøvetaking, sier Fure.

Det er ikke slik hun vil bli oppfattet.

- Jeg har inntrykk av at bioingeniører flest på min arbeidsplass liker å ta blodprøver og setter pris på pasientkontakten. Problemet er ikke prøvetakingen, men omfanget, sier hun.