Har lydplan for nytt bygg

Aktuelt

Har lydplan for nytt bygg

Når det nye laboratoriet i Tromsø planlegges, er forebygging av støy et viktig hensyn

Publisert

Endret

Aud Helene Ulriksen, bioingeniør og seksjonsleder, har vært med i arbeidsgruppa som har planlagt laboratoriet i den nye sykehusfløyen som skal stå ferdig i 2018. Støyhensyn har vært en viktig del av prosjektet – en akustiker har deltatt i prosjektgruppen og utarbeidet en egen lydplan for bygget.

– Vi har tatt for oss vegg for vegg. Hva skal skje på begge sider av veggen? Hvis det skal være konsentrasjonsarbeid i et rom, har vi krevd lydisolering i veggene, forteller Ulriksen.


Skjermer konsentrasjonsarbeid

Alt konsentrasjonsarbeid blir flyttet ut av laboratoriet. Medarbeidere som arbeider med kvalitetsvurdering eller gir ut analysesvar skal arbeide i et lyddempet kontor, adskilt fra instrumentrommet med en glassvegg.

Den største endringen gjelder laboratoriet for massespektrometri. I dag står det svært støyende oljepumper i samme rom hvor man behandler prøver. I det nye bygget blir pumpene bygget inn i et eget rom, og det skal være 48 dB støyreduksjon i veggene.

– Det kommer de ansatte til å merke veldig godt, det blir en stor bedring, sier Ulriksen fornøyd.

Motstridende ønsker

Planleggingen har vært preget av til dels motstridende ønsker. For eksempel, de ønsker å spare plass og utnytte arealet i det nye bygget, da er skyvedører en smart løsning. Velger de skyvedører, får de mindre lyddemping. Ønsker de maks demping, må de ha slagdør, som tar mye plass. Lyddemping i vegger spiser av arealet, og lyddempende materialer koster mer. Og så videre. 

Ulriksen legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig prosess, og kjenner seg godt igjen i utfordringene som avdelingssjef Dale i Stavanger belyser.

– I det nye bygget blir maskinparken organisert annerledes, og lydforholdene i rommet er ulikt der vi er i dag. Hvor støyete det blir, kan vi ikke vite på forhånd, sier hun.