«79 timers uke og 26 søndager på rad»

Aktuelt

«79 timers uke og 26 søndager på rad»

Statens eget tilsyn for arbeidsmiljøet mener regjeringen foreslår lovendringer som kan gi sykere arbeidstakere, flere ulykker i arbeidslivet og en vanskeligere hverdag for barnefamilier.

Publisert

Endret

I et omfattende høringssvar kritiserer Arbeidstilsynet regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. De mange endringene i overtidsreglene og reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, kan samlet sett få store konsekvenser.

Tilsynet har regnet ut at lovforslaget åpner for arbeidsuker på opptil 79 timer. Det må i tilfelle være frivillig, arbeidsgiver vil ikke kunne beordre arbeidstakere til slike ekstremuker.

De nye reglene vil også gjøre det mulig å jobbe hver eneste søndag, et halvt år i strekk.

Blir forslaget vedtatt, frykter Arbeidstilsynet en negativ utvikling på mange områder:

- Arbeidstakere vil få for lite tid til søvn og hvile i perioder med lange vakter og mye overtid. Flere kan bli syke. Det kan bli flere arbeidsulykker og pasientskader fordi ansatte er slitne.

- Søndagsarbeid normaliseres, noe som går ut over familieliv og muligheten til felles fritid.

- Mer ujevnt fordelt arbeidstid vil være negativt for alle med hovedomsorg for barn. Perioder med mer overtid og lengre vakter kan skyve eldre og personer med dårlig helse ut av arbeidslivet.

- Den enkelte arbeidstaker og lokale tillitsvalgte får økt mulighet til å inngå avtaler om arbeidstid. Hensynet til egen lommebok og karriere, kolleger og bedriftens inntjening, kan bli tillagt større vekt enn hensynet til helse og sikkerhet når arbeidstid avtales lokalt på arbeidsplassen.

Les også

Spekter: Kritikken mot nye arbeidstidsregler er storm i et vannglass (ekstern lenke)