Bachelorprosjekt hjalp dansk sykehus med å kutte unødvendige D-vitaminanalyser

Overrekvirering er et problem mange laboratorier vil kjenne til. Slett ikke alle prøver som tas og analyseres er medisinsk nødvendige. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Bachelorprosjekt hjalp dansk sykehus med å kutte unødvendige D-vitaminanalyser

Publisert

Endret

De senere årene har det i flere land vært en kraftig økning i antall D-vitaminanalyser, uten at det nødvendigvis er en god medisinsk grunn til at alle disse prøvene blir tatt. Tre bioanalytikerstudenter valgte derfor D-vitaminanalyser som tema for et bachelorprosjekt om å unngå unødvendig blodprøvetaking, skriver fagbladet Danske bioanalytikere (dbio).

Etter medieoppslag om at tretthet kan skyldes D-vitaminmangel, har sykenhusene opplevd en eksplosjon i antall D-vitaminanalyser. Det merkes på budsjettene, for dette er dyre analyser, forklarer dbio.

D-vitaminmangel utvikler seg langsomt, og det er derfor ikke vits i å måle D-vitaminnivået oftere enn én gang i året. Studentene undersøkte derfor hvor ofte pasienter fikk utført analysen ved laboratoriet på Regionhospital Nordjylland. Det viste seg at en god del målte D-vitaminnivået flere ganger årlig.

Nå har sykehuset kuttet antall D-vitaminanalyser med 20 prosent på bare fem måneder, og sparer over 500 000 danske kroner per år. Dessuten har de identifisert flere prøver som heller ikke behøver å bli tatt så ofte, og vil jobbe for en ytterligere reduksjon av unødvendig prøvetaking.

Les mer hos dbio: Studerendes ide sparer sygehus for (mindst) 500.000 kr. årligt