Rekrutterer nye koster til BFI

Foto Mia Helene Engeskaug

Folk

Rekrutterer nye koster til BFI

Margrethe Krogsrud har jobbet iherdig for at kompetente krefter skal ta over styre og stell i BFI. Hun har ledet BFIs rekrutteringskomité før valget.

Publisert

Endret

- Når jeg studerer listen over kandidater til vervene, både til fagstyret og yrkesetisk råd, konstaterer jeg at jeg er fornøyd. Jeg synes vi har fått til en god miks, både geografisk og faglig. Det er riktignok bare én mann blant kandidatene, men det gjenspeiler at det er over 90 prosent kvinner blant medlemmene i BFI, sier Margrethe Krogsrud.

Sammen med Lisbeth Lunde, Liv Jorunn Garvik og Per Hepsø, har hun utgjort BFIs rekrutteringskomité.
Til daglig jobber hun som bioingeniør ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet Hamar.

- Det er BFIs medlemmer som skal foreslå kandidater, men erfaringsmessig har det ikke vært så enkelt å få inn forslag. Derfor besluttet fagstyret å nedsette en rekrutteringskomité. Mange av kandidatene som presenteres nå er foreslått av oss i komiteen. 

- Det er bare én kandidat til hvert av ledervervene. Var det vanskelig å få besatt dem

- Det tok tid å få på plass fagstyrelederen på grunn av omorganiseringen i BFI. Vi visste ikke før ut på våren om ledervervet ville bli på hel- eller deltid. Da det ble avklart, sa Rita von der Fehr ja til å stille, og det er jeg veldig glad for. Som mangeårig tillitsvalgt har hun den tyngden og erfaringen som trengs for å lede BFI.

- Du har sittet i fagstyret i nesten to perioder nå. Noen høydepunkter?

- Verdenskongressen i India i 2008 var fantastisk. Den gjorde et stort inntrykk på meg. Det var flott, spennende og skremmende på samme tid. Jeg ville ikke vært det foruten. BFI er engasjert i mye internasjonalt arbeid, og jeg har i løpet av disse årene fått øynene opp for hvor viktig det er.

- Du har vært med på å omorganisere BFI. Hva tenker du om den nye organiseringen?

- Jeg tror det blir bra. Spesielt at BFI nå får plass i NITOs lederteam. Jeg håper BFI blir enda bedre integrert i NITO og at helsepolitikk blir høyere prioritert av NITO.

- Tror du den nye fagstyrelederen får mindre makt nå som BFI i tillegg får en ansatt instituttleder?

- Det bør ikke bli sånn, men det er nok viktig å passe på. Jeg er litt skeptisk til at fagstyrelederen bare skal frikjøpes 20 prosent. Men det er jo noe som kan revurderes hvis det ikke fungerer bra nok.

- Noe du vil si til det nye fagstyret?

- Bortsett fra lykke til? Jo, jeg håper de tar tak i den diagnostiske samarbeidspartneren og utvikler modellen for norske sykehus, på samme måte som i Danmark. Jeg er glad for at det nå er lyst ut et stipend på 500 000 kroner for å jobbe videre med det.

- Får du abstinens når du nå forlater fagstyret?

- Nei, jeg har da litt annet å stelle med. Jeg bor på gård og deltar i gårdsarbeidet. Dessuten er jeg aktiv i Venstre på Stange og medlem av menighetsrådet – så det skal gå bra.

- Hvorfor ble du bioingeniør?

- Jeg var flink i matte og valgte naturfaglinjen på gymnaset. På folkehøgskolen, etter gymnaset, fikk jeg utdelt en informasjonsbrosjyre om bioingeniørutdanning. Jeg skjønte straks at dette var noe for meg; en forholdsvis kort utdanning med vekt på både real- og helsefag.

- Hva er det aller beste ved å være bioingeniør?

- Vissheten om at vi gjør en viktig jobb! Vi hjelper syke mennesker – og det gir mening.

- Hvilke arbeidsoppgaver er du opptatt med akkurat nå?

- Akkurat i dag har jeg fri, men i morgen skal jeg sannsynligvis en tur på operasjonsstua. Vi er seks på laboratoriet som har fått opplæring i å håndtere vaktpostlymfeknuter fra kvinner som opereres for brystkreft.  Vi har ikke patologilaboratorium på Hamar, men vi fryser vevet, skjærer, farger, fotograferer og skanner i raskt tempo, sånn at patologen på Lillehammer via telepatologi kan vurdere preparatet før operasjonen avsluttes

- Hva gjør du om ti år?

- Jeg ser ikke bort fra at jeg er pensjonist – i tillegg til å være gårdskjerring. Og så håper jeg at jeg fremdeles sykler mye og er sprek og frisk.

- Hva gleder du deg aller mest til akkurat nå?

- Det er mye. Til høsten for eksempel. Det er min årstid! Og så skal jeg representere BFIs fagstyre på en fagkongress i Jönköping nå i høst, det ser jeg fram til. Det er dessuten valgkamp og jeg synes det er morsomt å stå på stand for Venstre og diskutere politikk. Men det jeg gleder meg aller mest til er å bli bestemor. Svigerdatteren min har termin om noen få dager. Det blir ei jente!

Stikkord:

BFI, Fagstyret, Valg