Danmark: Forventer ikke noen mangel på bioingeniører

I Norge konkluderer flere undersøkelser med at det trolig blir bioingeniørmangel. En fersk dansk undersøkelse konkluderer med at det samme ikke er tilfelle i Danmark. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Danmark: Forventer ikke noen mangel på bioingeniører

Danske bioanalytikere har fått gjennomført en undersøkelse som konkluderer med at det ikke blir noen mangel på bioingeniører i Danmark det kommende tiåret.

Publisert

Endret

Etterspørselen etter yrkesgruppen forventes å være konstant omtrent på dagens nivå. Samtidig vil det utdannes såpass mange bioingeniører at det blir et lite overskudd utover i tiårsperioden.

Martina Jürs, leder for de danske bioingeniørenes fagforening, sier til fagbladet dbio at hun ikke frykter arbeidsledighet. Hun tror det vil bli behov for flere bioingeniører enn undersøkelsen anslår, for eksempel i primærhelsetjenesten.

Per i dag er arbeidsledigheten blant danske bioingeniører på rekordlave 1,31 prosent.

I likhet med i Norge, vil mange danske bioingeniører gå av med pensjon i løpet av de kommende ti årene. Bioingeniørprofesjonen vil gjennomgå et generasjonsskifte, som kan påvirke dens selvforståelse, kultur og identitet.

Les også:

I Norge mener både NITO og Statistisk sentralbyrå at det kan bli bioingeniørmangel i årene som kommer.

NITO advarer om at det utdannes for få bioingeniører

Norge kan mangle 1 700 bioingeniører om 15 år

Stikkord:

Danmark