Nå kommer det forskningsresultater fra Stavangers store blodprøvedugnad

Prøvetaking i midlertidig lab i gymsal.

Under Nordsjørittet i 2014 ble en gymsal gjort om til midlertidig medisinsk laboratorium for å få unna all prøvetakingen på en hensiktsmessig måte. Arkivfoto: Frøy Lode Wig

Aktuelt

Nå kommer det forskningsresultater fra Stavangers store blodprøvedugnad

Prøvene fra 1000 syklister i Nordsjørittet i 2014 kan bidra til å hindre at tilsynelatende friske personer får akutt hjerteinfarkt.

Publisert

Endret

120 jobbet frivillig

En enorm dugnadsinnsats, som involverte mange bioingeniører, var nødvendig for å få tatt alle blodprøvene. Syklistene avga prøver 24 timer før konkurransen, samt tre timer og 24 timer etter målgang. Et midlertidig laboratorium, med stasjoner for prøvetaking og EKG, ble satt opp i en gymsal. 120 helsearbeidere jobbet frivillig med prøvetaking i løpshelgen.

Nylig presenterte forskere fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) funn fra studien på en hjertemedisinsk kongress i Barcelona.

Til avisa Dagens Medisin sier Stein Ørn, professor og overlege ved SUS, at The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED) er ti ganger større enn noe tilsvarende som er gjort i verden.

Mener høyt troponin-nivå bør undersøkes

Hjerteskademarkøren troponin stiger ved fysisk aktivitet. Forskerne er blant annet interessert i om denne stigningen kan brukes til å avdekke hjertesykdom.

I Barcelona fortalte de at 80 prosent av deltakerne i studien utskilte hjerteskademarkøren. Men 24 timer etter konkurransen avtegnet det seg et mønster hvor deltakere som fikk påvist trange blodårer hadde vesentlig høyere troponinverdier. Stipendiat Øyunn Kleiven sier til Dagens Medisin at personer med høyt troponin-nivå etter hard trening bør undersøkes nærmere, selv om de ikke har symptomer på hjertesykdom.

Men forskerne mener ikke at folk skal renne ned fastlegekontoret. De ser for seg en test der man kan følge eget troponin-nivå og søke lege ved avvik i verdiene.

Kilder: dagensmedisin.no, Bioingeniøren 6, 2014

Stikkord:

Blodprøvetaking, Forskning