Lab-Liv #35

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.