Spesialbioingeniør/ fagbioingeniør Ahus

Tilbake til ledige stillinger

Spesialbioingeniør/ fagbioingeniør Ahus

Varighet:
Fast
Sted:
Nordbyhagen
Søknadsfrist:
10.10.2022

Spesialbioingeniør/ Fagbioingeniør
Diagnostikk og teknologidivisjonen, TLMB seksjon immunologi og spesialanalyser

Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag, og gode muligheter for faglig utvikling? Vi søker erfaren og dyktig bioingeniør til 100% fast stilling som fagansvarlig for analyseinstrument og allergologi - og autoantistoffanalyser.

Immunologi og spesialanalyser er en seksjon med 14 ansatte, som har ansvar for mye spennende diagnostikk innen flere ulike fagfelt: medisinsk immunologi, cellulær immunologi, medisinsk biokjemi med farmakologi, nevromarkører, genteknologi m.m.

Vi tar blodprøver av barn og voksne, og har redusert turnus med noe kveld og helgevakter der oppgavene stort sett er prøvetaking.

Seksjonen er en av seks seksjoner, i avdeling Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB. Øvrige er Prøvetaking, Prøvemottak og hematologi, Medisinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi, Medisinsk fag og forskning og Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank.

Avdelingen har ca. 150 ansatte, og utførte mer enn 10 millioner analyser i 2021. TLMB er en av landets største avdelinger for medisinsk biokjemi, og er akkreditert i henhold til ISO/EN 15189.

Vi kan tilby et høyt faglig nivå og et godt arbeidsmiljø

Alle søkere bes søke elektronisk

Ved internt opprykk kan det bli ledig 100 % bioingeniørstilling, fast eller vikariat.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for analyseinstrument Phadia 2500E, drift og vedlikehold
 • Ansvar og oppfølging av analyser innen fagområdet medisinsk immunologi.
 • Prosedyrer, oppfølging og dokumentasjon
 • Kvalitetskontroll, metodevurdering
 • Varebestilling,
 • Opplæring av studenter og kolleger
 • Samarbeid og kommunikasjon med medisinskfaglig ansvarlig
 • Prøvetaking av barn og voksne
 • Opplæring i andre oppgaver i seksjonen er aktuelt etter hvert

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør, HPR nummer må oppgis
 • Erfaring og kompetanse fra laboratoriearbeid og analyseinstrumenter
 • Erfaring fra allergologi og autoantistoffanalyser
 • Relevant videreutdanning er ønskelig

Personlige egenskaper

 • God faglig forståelse og interesse for seksjonens fagområder
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Tåle hektiske arbeidsdager og ha en positiv innstilling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Siri Beisland Mortensen, mobil 95147231

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Diagnostikk og teknologidivisjonen har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder og bildediagnostikk, samt smittevern, medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.