Seksjonsleder, St. Olavs hospital

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder, St. Olavs hospital

Varighet:
Fast
Sted:
St. Olavs hospital
Søknadsfrist:
17.07.2022

Seksjonsleder

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for patologi

Avdeling for patologi ved St. Olavs hospital dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen, og har et stort og variert diagnostisk materiale. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner og stillingen er organisert ved Seksjon for cytologi.

Ved seksjon for cytologi er det 13 stillinger, der de ansatte er bioingeniører både med og uten videreutdanning innen cervixcytologi. Seksjonsleder inngår i avdelingens ledergruppe og rapporterer til avdelingssjef. Seksjonen undersøker årlig 38300 celleprøver fra livmorhalsen (2021) fordelt på 20 000 cytologipreparater og 27 500 HPV-DNA tester. Avdelingen er et av de første laboratoriene i Norge som innførte HPV DNA-test som screeningmetode for kvinner 34 -69 år. Cytologi er screeningmetoden for kvinner yngre enn 34 år. I tillegg undersøkes det ca. 4000 celleprøve fra andre organ som ledd i kreftutredning. I løpet av 2022 har seksjonen plan om å innføre digital cytologi med AI-baserte algoritmer for å assistere i cytologisk diagnostikk av livmorhalsprøver.

Sammen med fem andre medisinske spesialiteter er avdelingen organisert under Laboratoriemedisinsk klinikk. Klinikken har ca 580 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Klinikken er under stadige omstillinger med innføring ny teknologi, nye analyser og fokus på forskning - og utvikling. Vi kan derfor by på spennende oppgaver sammen med kollegaer på et høyt faglig nivå.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar.
 • Daglig driftsansvar for seksjonen.
 • Arbeide etter laboratoriets kvalitetssystem
 • Etablere og følge opp kvalitetsrutiner innen fagområdet i samarbeid med medisinsk og teknisk personell og være ledelsens representant vedrørende kvalitetssikring i seksjonen.
 • HMS-oppfølging ved seksjonen.
 • Ansvar for en god forvaltning av ressurser knyttet til seksjonens virksomhet og delta i avdelingens budsjettarbeid og økonomioppfølging.
 • Delta i utarbeidelse av avdelingens mål og virksomhetsplan, og ha ansvar for oppfølging innen egen seksjon.

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med lederkompetanse, administrativ erfaringer og/eller lederutdanning
 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitetsnivå
 • Erfaring innen patologi er ønskelig, spesielt erfaring innen cytologi

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevne
 • Evne til å motivere medarbeidere til utvikling og endringer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Sterk på beslutninger og gjennomføring
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode bank, pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) -bedrift
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktinformasjon

Mari Jebens, Avdelingssjef, (+47) 97038567

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no