Seksjonsleder, Ahus, seksjon for Immunhematologi

Tilbake til ledige stillinger

Seksjonsleder, Ahus, seksjon for Immunhematologi

Varighet:
Fast
Sted:
Lørenskog
Søknadsfrist:
11.08.2024

Vi ser etter en engasjert leder som vil være med å drifte og videreutvikle seksjon for Immunhematologi. Du må ha evner og interesse for ledelse, og det er en fordel hvis du har erfaring fra blodbank. Vi søker deg som er interessert i mennesker, som ser nytten av medvirkning i personalgruppen og som evner å kommunisere godt med de ansatte. Er du i tillegg trygg på deg selv og har et stabilt humør kan du være den rette for denne stillingen. Hos oss vil du få være med å utvikle avdelingen, og ikke minst vil du få mulighet til å utvikle deg selv som leder gjennom kurs og eventuelt videreutdanning.

Seksjonsleder for Immunhematologi er en del av avdelingens ledergruppe som også består av avdelingsleder og seksjonsledere for komponent, blodgivning og pasientbehandling, medisinsk fag og forskning, og Ski og Gardermoen. For å drifte en blodbank fra intervju og tapping av blodgivere til produksjon, testing og utlevering av blodprodukter er vi avhengige av at hele kjeden er samstemt. Denne flyten gjør at vi er en ledergruppe som jobber tett sammen rundt mange av våre små og store oppgaver. Vi deler av vår kompetanse med hverandre, støtter hverandre ved behov og er opptatt av felles utvikling.

Seksjon for Immunhematologi har døgndrift med 22 bioingeniører. Seksjonen har fagbioingeniører med ansvar for definerte fagområder, og medisinskfaglig lege med ansvar for immunhematologi. Seksjonen utfører analyser av blodgivere og pasienter i forbindelse med transfusjoner, analyser i forbindelse med svangerskap, og utlevering av blodprodukter. Seksjonen har ansvar for undervisning i klinikken og i sykehjem i vårt område, samt opplæring og veiledning av nyansatte og studenter.

IMTRA er organisert i Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT). Vi har også det medisinskfaglige ansvaret for Blodbanken på Kongsvinger.
Avdelingen er akkreditert ihht ISO 15189.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for fag, økonomi og personal
 • Pådriver for å utvikle seksjonen faglig
 • Bidra inn i avdelingens mål- og strategiarbeid og sørge for at seksjonen utvikler og gjennomfører mål i tråd med overordnede planer
 • Bidra til økt forskningsaktivitet både i seksjonen og avdelingen.
 • Bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø og bistå i det systematiske HMS arbeid.
 • Legge til rette for forbedringsarbeid med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Bidra i prosjekter, møter og aktuelle fora internt og eksternt
 • Forholde seg til Ahus adferdsverdier og lederkrav

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning fra høgskole og/eller universitet
 • Ønskelig med kompetanse innenfor blodbank
 • Ønskelig med kompetanse innen immunhematologi
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring med gode dokumenterbare resultater
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er en omgjengelig leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har evnen til å jobbe strukturert og systematisk
 • Du har evne til å prioritere, er resultatbevisst og med god gjennomføringsevne
 • Du verdsetter utvikling og er fleksibel og endringsdyktig
 • Du har evne til trygg og tydelig personalledelse og vilje til å involvere medarbeiderne og sørge for reell medvirkning i ulike prosesser
 • Du blir en del av ledergruppen på IMTRA, noe som innebærer at du må være motivet til å ta på deg lederoppgaver som ikke er direkte knyttet til egen seksjon
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Ahus "Ny som leder" lederskole
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Kontaktinformasjon

Bente Anita Grande Karlsen, Avdelingsleder, Telefon: 99031437

Søk på stillingen

Se annonsen på webcruiter.no

Om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Diagnostikk og teknologidivisjonen har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder og bildediagnostikk, samt smittevern, medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.