Operatør (bioingeniør/ ingeniør), avansert terapi (ATMP), OUS Rikshospitalet

Tilbake til ledige stillinger

Operatør (bioingeniør/ ingeniør), avansert terapi (ATMP), OUS Rikshospitalet

Varighet:
Engasjement, 3 år. 2 stillinger.
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
23.06.2024

Har du lyst til å jobbe med avansert terapi (ATMP) - morgendagens pasientbehandling?

Seksjon for Ex vivo cellelaboratoriet, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Avansert terapi (ATMP) har potensiale til å gjøre pasienter med alvorlige diagnoser helt friske. Ved hjelp av genterapi endrer vi kroppens immunceller slik at de kan fungere som legemidler. Et eksempel er CAR-T celler som kan brukes til å behandle pasienter med ulike typer kreft og autoimmune sykdommer.

Center for advanced cell therapy (ACT) er etablert som et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og et donorkonsortium med målsetting om å frembringe ATMP for norske pasienter. Ex vivo cellelaboratoriet ved Rikshospitalet, som nylig ble tilknyttet ACT (ACT-RH), skal utvikle produksjonsprosesser for celleterapiprodukter basert på genterapi og utføre produksjoner til kliniske studier. Se vår hjemmeside for mer informasjon om prosjektet (Til hjemmesiden). All produksjon utføres innenfor rammene av "Good Manufacturing Practice" (GMP) og norsk lovverk. Ex vivo cellelaboratoriet har lang erfaring med produksjon av ATMP. Nå vil vi produsere CD19 rettede CAR-T celler med instrument som tillater automatisering av celledyrkningen.

Vi trenger operatør som etter opplæring utfører produksjon av CAR-T celler. Den heldige kandidaten vil få en unik arbeidserfaring og bli en del av dette nye og spennende fagmiljøet som også er en del av et større nettverk som omfatter ACT-Radiumhospitalet.

Vi søker to motiverte operatører i 100 % stilling for en periode på tre år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Bli opplært og etter hvert kunne beherske instrumenter for avansert celledyrkning, herunder være i beredskap under produksjon.
 • Ha innsikt i og kunne utføre celledyrkning for å fremstille celleterapiprodukter som for eksempel CAR-T celler.
 • Få opplæring i kunnskap om tining og frysing av celler samt å beherske instrumenter og prosedyrer som benyttes til dette formålet.
 • Dokumentere prosess og resultat av undersøkelser (journalføring) underveis i produksjonsprosessen slik regelverket for fremstiling av celleterapiprodukter krever (GMP*-regelverket) (*= Good Manufacturing Practice).
 • Ha oversikt over utstyr og reagenser som benyttes i dyrkningsprosesser og delta i innkjøp og mottak av varer.
 • Delta i planlegging av celledyrkning for å sikre god logistikk med hensyn til alle leddene og produksjonskjeden.
 • Møte samarbeidspartnere og rekvirenter på en profesjonell og vennlig måte.
 • Delta i utforming av celledyrkningsprosedyrer for å sikre høy kvalitet i alle deler av produksjonskjeden.
 • Bli opplært i og etter hvert kunne beherske arbeid i renrom.
 • Bli opplært i og etter hvert ha god kunnskap om EU-GMP regelverket og relevant norsk lovverk.
 • Gjennomføre opplæring som gis på arbeidsplassen og andre steder i Norge eller utlandet.
 • Få opplæring i og utføre analyser for kvalitetskontroll av celleterapiprodukter: flowcytometri, molekylæremetoder (PCR), mm.

Kvalifikasjoner

 • Bioingeniør med norsk autorisasjon eller annen relevant utdanning innenfor bioteknologi, cellebiologi, næringsmiddel eller lignende.
 • Har sans for håndtering av instrumenter.
 • Arbeidserfaring innen laboratoriearbeid, celleterapi, blodbank, bioteknologi, mikrobiologi, cellebiologi er ønskelig.
 • Kjennskap til GMP er en fordel.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en medarbeider som:

 • Er strukturert, nøyaktig og kvalitetsbevisst.
 • Har godt humør og gode samarbeidsevner.
 • Liker feilsøking og problemløsing.
 • Er fleksibel og løsningsorientert.
 • Har stor arbeidskapasitet og toleranse for høy aktivitet.
 • Liker å lære og å få nye ferdigheter.
 • Har alminnelig god fysisk form for arbeid i renrom.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.

Kontaktinformasjon

Eli Taraldsrud, Seksjonsleder, Telefon: +47 456 67 124, E-post: eli.taraldsrud@ous-hf.no

John Torgils Vaage, Avdelingsleder, Telefon: 23 07 13 78, Telefon: 23 07 35 00

Se annonsen på webcruiter.no

Søk på stillingen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.